Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Tuyển sinh liên kết đào tạo bậc đại học hệ VLVH chuyên ngành Quản lý văn hóa

Admin 13/03/2012
THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh liên kết đào tạo bậc đại học hệ VLVH, chuyên ngành Quản lý văn hoá - năm 2012                       Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BQP ngày 19/01/2012 của Bộ Quốc phòng về Quy định tuyển sinh quân sự năm 2012; Quyết định số 312/QĐ-TM ngày 22/02/2012 của Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN v/v giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm học 2012-2013; Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Trường Đại học VH-NT quân đội thông báo tuyển sinh liên kết đào tạo (LKĐT) liên thông, chuyên ngành Quản lý văn hoá từ trung cấp lên đại học theo hình thức vừa làm vừa học, tại Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2012 như sau:

I- Đối tượng tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp quản lý văn hoá hoặc trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp (thanh nhạc, múa, âm nhạc) đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn đào tạo.

2. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

II- Chỉ tiêu tuyển sinh, môn thi, hình thức đào tạo

          1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

          2. Chuyên ngành đào tạo: Quản lý văn hoá

3. Ký hiệu trường:  ZNH (Trường Đại học Văn hoá-Nghệ thuật quân đội)

4. Khối thi: R  ; mã ngành đăng ký dự thi: D220342

5. Môn thi: Thi 3 môn: Môn 1: Văn (đề khối C); môn 2: Sử (đề khối C); môn 3: Năng khiếu âm nhạc (thẩm âm, tiết tấu; biểu diễn nghệ thuật, chọn 1 trong các hình thức sau: hát, biểu diễn nhạc cụ, tiểu phẩm sân khấu, biên đạo múa phong trào).

6. Hình thức đào tạo: Liên thông từ trung cấp lên đại học theo hình thức vừa làm vừa học.

7. Thời gian đào tạo:  3 năm.

III- Thời gian, địa điểm tuyển sinh, đào tạo

          1. Thời gian tuyển sinh: Tuần thứ 3 của tháng 4 năm 2012.

2. Địa điểm tuyển sinh và tổ chức đào tạo: Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

IV- Hồ sơ đăng ký dự thi

- Hồ sơ theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày 05/3/2012 đến hết ngày 05/4/2012.

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Lệ phí ĐKDT:   200.000 đồng/hồ sơ.                    

- Lệ phí thi:     300.000 đồng/thí sinh.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo Trường Đại học VH-NT quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - điện thoại 069.522450 và Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - điện thoại 025.3.878.029./.

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                        Đại tá Nguyễn Đức Trịnh

 

Tin bài khác