Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Tuyển sinh Đại học năm 2013

Admin 28/03/2013
Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BQP, ngày 15/01/2013 của Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2013; Kế hoạch số 04/KH-TSQSBQP, ngày 20/02/2013 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về Tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trung cấp quân sự năm 2013; Quyết định số 402/QĐ-TM, ngày 20/02/2013 của Tổng tham mưu trưởng về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật năm học 2013 - 2014.

 

Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng; Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 - 2014: 525 chỉ tiêu. Trong đó:

1. Đào tạo trình độ cao đẳng, đối tượng quân sự hệ chính quy:

Tổng số: 20 chỉ tiêu, ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh

2. Đào tạo trình độ đại học, đối tượng dân sự hệ chính quy (CNH-HĐH)

Tổng số: 200 chỉ tiêu, gồm các ngành: Quản lý văn hóa; Báo chí; Sư phạm âm nhạc; Sư phạm mỹ thuật; Nghệ thuật chuyên nghiệp (Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Biên đạo múa; Huấn luyện múa)

3. Đào tạo trình độ cao đẳng, đối tượng dân sự hệ chính quy (CNH-HĐH):

Tổng số: 20 chỉ tiêu ngành Thiết kế âm thanh - ánh sáng

4. Đào tạo đại học, cao đẳng, đối tượng dân sự hệ Vừa làm vừa học: 185 chỉ tiêu. Trong đó, tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội tuyển 30 chỉ tiêu cao đẳng, ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh (đào tạo 3 năm) từ THPT.

5. Đào tạo trình độ Trung cấp, đối tượng dân sự hệ chính quy (CNH-HĐH)

Tổng số: 100 chỉ tiêu gồm các ngành: Thanh nhạc; Diễn viên múa; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (đào tạo 4 năm).

Thời gian dự thi sẽ được Nhà trường công bố cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang tin điện tử http://vnq.edu.vn.

CAO THỦY

Tin bài khác