Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tuổi trẻ Trường Đại học VHNT quân đội tham gia tốt cuộc thi tìm hiểu “50 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”

Admin 30/11/2011
Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “50 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” do Cục Chính trị, TCCT phát động; tuổi trẻ Trường Đại học VHNT quân đội đã tích cực tham gia và đạt kết quả tốt với 679 bài dự thi, chiếm tỉ lệ 91,5% tổng số cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Nhiều tổ chức đoàn có 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia và bài thi có chất lượng tốt, điển hình như: đoàn cơ sở khoa Sư phạm Nhạc Họa, đoàn cơ sở khoa Quân nhạc, đoàn cơ sở tiểu đoàn học viên Nghệ thuật dân tộc. 100% bài dự thi trả lời đầy đủ 05 câu hỏi của Ban tổ chức, trong đó có nhiều bài có chất lượng tốt, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu, sưu tầm tư liệu công phu.

 

Sơ kết cuộc thi ở Nhà trường, ngày 25/11/2011, đồng chí Chính ủy đã quyết định cấp bằng chứng nhận đạt giải Nhất cuộc thi, kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng cho đoàn cơ sở khoa Sư phạm Nhạc Họa; cấp bằng chứng nhận đạt giải Nhì, kèm theo tiền thưởng 500.000 đồng cho đoàn cơ sở khoa Quân nhạc; cấp bằng chứng nhận tham gia tốt cuộc thi, kèm theo tiền thưởng 200.000 đồng cho 03 đồng chí: Đỗ Văn Dệ- Bí thư đoàn cơ sở tiểu đoàn học viên Nghệ thuật dân tộc; đoàn viên Nguyễn Thúy Hà- đoàn cơ sở tiểu đoàn học viên Thanh nhạc; đoàn viên Hà Thị Tâm- đoàn cơ sở khoa Sư phạm Nhạc Họa. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong tuổi trẻ Nhà trường giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên có hiểu biết sâu sắc về vị trí, ý nghĩa lịch sử của việc mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Những đóng góp to lớn, những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu không số; những tấm lòng cao cả của đồng bào hai miền Nam, Bắc đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cuộc thi đã khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng, xác định thái độ, động cơ, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên trong học tập, công tác và rèn luyện để trở thành chiến sĩ - nghệ sĩ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

PHAN VĂN LONG

Ảnh: THÀNH CHƯƠNG

 

Tin bài khác