Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường ĐH VHNT QĐ tổ chức tốt Đại hội Đảng Bộ và chi bộ cơ sở

Admin 03/06/2010
Chấp hành Chỉ thị số 105-CT/ĐU ngày 15/10/2009 của Thường vụ Đảng uỷ cơ quan TCCT và thực hiện Hướng dẫn số 540/HD-CT ngày 15/10/2009 của Cục Chính trị cơ quan TCCT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đến ngày 3/6/2010, 2 Đảng bộ và 24 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức tốt Đại hội theo đúng kế hoạch đã xác định.

 

Điểm nổi bật của Đại hội cấp cơ sở lần này là công tác chuẩn bị chu đáo, tiến hành đại hội bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thời gian quy định, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của từng đảng viên, thực hiện tốt mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra. Đại hội đã thực hiện quán triệt đóng góp được nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện đại hội XI của Đảng; dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ VII và Nghị quyết của Đại hội cấp mình; đồng thời bầu cấp ủy mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ VII bảo đảm số lượng, chất lượng tốt với 100% phiếu bầu hợp lệ, thực sự tiêu biểu cho chi bộ, Đảng bộ mình. Đại hội đã bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, cấp ủy các cấp và cơ quan chính trị Nhà trường. Sau mỗi Đại hội đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, thông báo để các đại hội sau tổ chức tốt hơn.

 

 Ảnh trong bài: Đại tá Phan Văn Long, Phó Chính uỷ Nhà trường phát biểu ý kiến tại Đại hội chi bộ của Phòng TTKHQS

 

Tin: PHAN LONG

Ảnh: PHƯƠNG HÀ

 

 

 

Tin bài khác