Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học VHNT Quân đội triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Admin 01/04/2020
 Chiều ngày 31/3/2020, Trường Đại học VHNT Quân đội đã tổ chức họp khẩn triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

 Đại tá Nguyễn Xuân Thủy- Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì cuộc họp, cùng dự có các đồng chí trong Ban giám hiệu, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường tại các điểm cầu trực tuyến. Hội nghị đã nghiêm túc quán triệt nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số: 579/CT-VP của Văn phòng TCCT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Cơ quan TCCT. Qua nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng yêu các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường thực hiện nghiêm các nội dung:

 1. Toàn trường chuyển sang chế độ làm việc thời chiến, thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 đến 0 giờ ngày 15/4/2020; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị, không cho người ngoài vào đơn vị.

 2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình, nhiệm vụ cụ thể, lập danh sách, tổ chức 30% quân số trực và làm việc tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; yêu cầu cán bộ, giảng viên còn lại ở nhà làm việc và giảng dạy trực tuyến theo kế hoạch, khi có việc triệu tập phải nhanh chóng có mặt ngay ở trường để giải quyết công việc, không đi khỏi địa bàn Hà Nội.

 3. Công tác đào tạo tiếp tục duy trì và phát huy tốt hình thức học trực tuyến; tạm dừng huấn luyện các hình thức học tập khác.

 4. Công tác hậu cần đảm bảo tốt lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm, khi cần huy động lực lượng học viên hỗ trợ hoạt động hậu cần của Nhà trường. Tổ chức quân y và đội phản ứng nhanh trực 100% quân số, đảm bảo tốt các trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện 4 tại chỗ.

 5. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và lệnh cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu các đồng chí cán bộ, giảng viên, HV-SV thường xuyên theo dõi tin tức trên các mạng nội bộ của Nhà trường để kịp thời cập nhật tình hình.

 6. Phòng Đào tạo và phòng KHQS tăng cường kiểm tra, kết nối, đảm bảo việc hội họp của Nhà trường, học trực tuyến cho học viên quân sự tại trường đạt kết quả tốt.

 Thời gian qua, bên cạnh việc tập trung phòng, chống dịch COVID-19, Nhà trường vẫn duy trì, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", toàn thể cán bộ, giảng viên, CNVCQP, HV-SV, HSQ-BS trong Nhà trường quyết tâm đồng lòng, đoàn kết, đẩy lùi dịch bệnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tin: Phương Thảo

Tin bài khác