Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học VHNT Quân đội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cấp ủy các cấp

Admin 01/03/2012
Ngày 29/02, Đảng ủy Trường Đại học VHNT Quân đội đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Nhà trường. Đồng chí Đại tá Vũ Đức Long - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Nhà trường, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Hội nghị đã tập trung quán triệt những điểm mới trong quy định số 49-QĐ/TW ngày 21/11/2011 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; quy định số 50-QĐ/TW ngày 21/11/2011 của Ban bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương quy định về những điều Đảng viên không được làm. Hội nghị cũng đã hướng dẫn một số nội dung về nghị quyết và thực hiện chế độ ra nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Nhà trường; Công tác quản lý, rèn luyện đảng viên ở chi bộ, công tác phát triển đảng; Công tác hành chính đảng, quản lý thu, chi đảng phí ở chi bộ, đảng bộ cơ sở. Phổ biến một số nội dung, hướng dẫn mới về công tác cán bộ. Đây là những nội dung thiết thực nhằm giúp cho đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp trong Nhà trường nắm vững và nhất trí cao với những quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư về thi hành điều lệ Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI; trên cơ sở đó quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa thành các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Sau một ngày học tập nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị tập huấn đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp trong Nhà trường.

PHAN LONG

Ảnh: THÀNH CHƯƠNG

Tin bài khác