Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học VHNT Quân đội tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2018

Admin 14/09/2018
Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2018,Đoàn kiểm tra Văn phòng Tổng cục Chính trị do đồng chí Thượng tá Trịnh Như Huệ, Quyền Trưởng phòng Quân lực tác huấn/TCCT làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, theo dõi, giám sát Trường Đại học VHNT Quân độitổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2018.

Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu là nội dung huấn luyện quan trọng, thường niên nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức huấn luyện của Nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ, làm cơ sở tổ chức sẵn sàng xử trí tốt mọi tình huống có thể xảy ra;đồng thời nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy điều hành của chỉ huy các cấp và khả năng phối hợp hiệp đồng thực hành tác chiến giữa cơ quan, đơn vị trong từng trạng thái quốc phòng.

Trước đó, Nhà trường đã tổ chức luyện tập, tập trung vào 3 nội dung chính: nhận và ra lệnh chuyển trạng thái SSCĐ từ Thường xuyên lên Cao; các phòng, khoa, ban, đơn vị báo cáo đề đạt; họp Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ từ Thường xuyên lên Cao.

Nhiệm vụ của Nhà trường trong chuyển trạng thái SSCĐ từ Thường xuyên lên Cao là: tăng cường tuần tra canh gác bảo vệ đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; khẩn trương thực hiện các biện pháp chuyển Nhà trường lên trạng thái SSCĐ Cao, sẵn sàng xử trí tốt mọi tình huống; chuẩn bị và tổ chức cho lực lượng đi trước ra khu sơ tán, khu tập trung bí mật, làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức cơ động lực lượng theo đúng kế hoạch của TCCT; Tổ chức đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho toàn trường chuyển lên trạng thái SSCĐ Cao.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt và làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt nên quá trình tổ chức luyện tập đã đạt được kết quả tốt. Qua tổ chức luyện tập, toàn trường thấy rõ vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong nâng cao khả năng, năng lực thực hành, phương pháp, tác phong chỉ huy; nắm được thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; rèn luyện thành thục các yếu lĩnh động tác, kỹ thuật gói buộc vật chất, trang bị; các cơ quan, khoa, đơn vị hoàn thiện hệ thống văn kiện, từng cá nhân nắm vững công việc, nhiệm vụ được phân công; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị./.

IMG 2493  

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Đức Lộc

Tin bài khác