Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học VHNT Quân đội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018

Admin 31/07/2018
Ngày 30/7/2018, Trường Đại học VHNT Quân đội đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018. Đến dự có Đại tá Đặng Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu. Về phía Nhà trường, dự và chủ trì Hội nghị có Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng; Đại tá Trần Văn Kim – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo, chỉ huy phòng, khoa, ban và đông đảo cán bộ, giảng viên, giảng viên thỉnh giảng Nhà trường.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thượng tá Vũ Hồ Tùng – Phó Hiệu trưởng, đã báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018. Báo cáo đã làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Nhà trường tiếp tục có sự phát triển; nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, thi kiểm tra tiếp tục được đổi mới, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng cao, nhiều nội dung có bước đột phá, sáng tạo; Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều đổi mới về phương pháp quản lý, tổ chức thực hiện theo hướng tăng tính chủ động, chuyên nghiệp; chất lượng ngày càng được nâng lên; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy, học, quản lý, bảo đảm và phục vụ được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc; Công tác thực hành biểu diễn đã kết hợp giữa học tập với thực hành biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước, quân đội và các bộ, ban ngành bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; làm tốt công tác bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục, đào tạo; chấp hành nghiêm kỷ luật và xây dựng nhà trường chính quy, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, với các nhiệm vụ chính như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật nội dung, thông tin mới trong chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn, chuyển mạnh từ trang bị kiến thức là chủ yếu sang phát triển năng lực, kỹ năng và phẩm chất của người học, gắn đào tạo với hoạt động thực tiễn tại đơn vị của diễn viên, nhân viên VHNT, giảng viên âm nhạc, phóng viên báo chí, nhân viên văn thư - lưu trữ.

2. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch giáo dục, đào tạo. Tích cực cải cách hành chính và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin nâng cao chất lượng quản lý và điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy, học, bảo đảm chất lượng đối với công tác thực tập, thi tốt nghiệp, thực hành biểu diễn; tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn VHNT cho các đơn vị cơ sở.

3. Triển khai điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp; điều chỉnh, bổ sung quy chế đào tạo của Nhà trường; hoàn thiện đề án mở ngành thạc sĩ Quản lý văn hóa, báo cáo các cấp thẩm định, phê duyệt.

4. Thường xuyên coi trọng công tác chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có đủ trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ sư phạm và phẩm chất đạo đức. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học, phương pháp sư phạm và bám nắm cấp trên để cử cán bộ, giảng viên đi học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế vận dụng vào quá trình giảng dạy.

5. Chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong toàn Trường; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các đối tượng; đưa kế hoạch thi tốt nghiệp môn tiếng Anh cho đối với đào tạo đại học Báo chí từ năm 2019. Tiếp tục thực hiện đưa tiêu chí kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học vào tiêu chuẩn xét, công nhận Danh hiệu giảng viên giỏi cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên.

6. Tổ chức tốt Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Trường, tích cực chuẩn bị tham gia thi cấp toàn quân; Xây dựng kể hoạch tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh năm 2019. Đổi mới nội dung, hình thức và tổ chức hiệu quả hoạt động thực hành, thực tập, ngoại khóa và bồi dưỡng kiến thức, năng lực, kỹ năng mềm cho HV, SV.

7. Thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt động dạy học; triển khai thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 136/HD-NT ngày 26/01/2018 về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo các học viện, trường đại học trong Quân đội. Chú trọng đến các hoạt động kiểm tra, phúc tra ngẫu nhiên các đối tượng HV, SV tốt nghiệp năm 2019; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả người học. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo sau kiểm định; đổi mới hoạt động tự đánh giá và lấy ý kiến phản hồi của người học; lấy ý kiến phản hồi đối với HV, SV tốt nghiệp công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

8. Kết hợp chặt chẽ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Giao chỉ tiêu nghiên cứu khoa học cho các khoa, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy, học. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với nhiệm vụ đào tạo diễn viên, nhân viên VHNT.

9. Huy động nhiều nguồn lực; đẩy mạnh khai thác, bổ sung đảm bảo thông tin, tư liệu; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa tư liệu bổ sung nguồn lực thông tin điện tử để khai thác thư viện điện tử, mạng MISTEN.

10. Bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, định lượng đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng theo quy định, tăng cường khai thác các nguồn lực, nâng cao chất lượng bảo đảm, phục vụ giáo dục, đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị đào tạo giai đoạn 2016 – 2020

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy đã điều hành hội nghị thảo luận với nhiều ý kiến đóng góp bổ ích, thiết thực. Các tham luận từ các Khoa: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo, Múa, Quân nhạc, Sư phạm Nhạc – Họa, Kiến thức nghệ thuật cơ bản, Quân sự - Thể chất, Nghệ thuật dân tộc và miền núi, tiểu đoàn quản lý học viên Quản lý văn hóa, và tham luận của Đại tá, NSƯT Dương Minh Đức, nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đã nêu rõ những kết quả công tác trong năm học 2017-2018, những vướng mắc trong đào tạo, giảng dạy, kiến nghị và đề xuất cụ thể...

Kết luận nội dung thảo luận, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy khẳng định kết quả trên các mặt nội dung công tác của Nhà trường: Công tác giáo dục – đào tạo: đã triển khai tốt khâu tuyển sinh, từ tuyên truyền tuyển sinh đến việc thực hiện nghiêm quy chế tuyển sinh, không xảy ra tiêu cực, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chất lượng đào tạo được nâng lên; công tác điều hành chính quy hơn, đổi mới nội dung, chương trình dạy học, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và giảng dạy (giảng dạy trực tuyến, giáo án điện tử). Công tác nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp công tác giáo dục – đào tạo, việc chỉnh sửa, nâng cấp các giáo trình, tài liệu phù hợp với tình hình mới; đưa ngoại ngữ vào giáo dục – đào tạo, triển khai đồng bộ từ chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến việc tổ chức các sân chơi Tiếng Anh, thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh... nhằm đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trong toàn trường. Làm tốt các công tác tập huấn cho cán bộ, giảng viên, HV-SV, các buổi tập huấn với chuyên gia nước ngoài, tập huấn VHVN cho các đơn vị trong quân đội. Làm tốt công tác khảo thí: tăng cường dự giờ, đóng góp ý kiến cho giảng viên để nâng cao chất lượng dạy học; công tác kiểm định chất lượng giáo dục – đào tạo triển khai tốt, đạt kết quả cao, đã đưa các tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá; làm tốt công tác thực hành, thực tập và biểu diễn; trình độ đội ngũ giảng viên ngày càng cao...

Bên cạnh đó, đồng chí Hiệu trưởng cũng nêu rõ một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; đề nghị toàn trường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, các đơn vị trong toàn trường lĩnh hội, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới; tiếp tục đẩy mạnh việc dạy và học bằng ngoại ngữ, thành lập Hội đồng khoa học GD-ĐT cấp khoa, giao chỉ tiêu đề tài, sáng kiến về các khoa và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập huấn VHNT với các chuyên gia nước ngoài, các đơn vị trong và ngoài quân đội... Đồng chí cũng kiến nghị với Cục Nhà trường/BTTM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học công nghệ cao, các phần mềm quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học...

Đại tá Nguyễn Xuân Thủy cũng đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường quyết tâm cao, sáng tạo, đổi mới và cống hiến cho sự nghiệp phát triển Nhà trường hơn nữa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đồng chí Hiệu trưởng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng; và đội ngũ giảng viên cộng tác; đề nghị các cơ quan chuẩn bị tốt về mọi mặt cho năm học 2018 – 2019 đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy đã trao Giấy chứng nhận danh hiệu Giảng viên giỏi cấp cơ sở năm học 2017 – 2018 cho 22 giảng viên. Đại tá Trần Văn Kim trao Chứng nhận vinh danh 27 giảng viên thỉnh giảng có những đóng góp trong công tác giáo dục – đào tạo, thực hành biểu diễn cho Nhà trường.

1 sua

Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị

2 sua

Thượng tá Vũ Hồ Tùng – Phó Hiệu trưởng báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018

3 sua

Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy chứng nhận danh hiệu giảng viên giỏi cấp cơ sở năm học 2017 – 2018 cho các giảng viên

4 sua

Đại tá Trần Văn Kim – Chính ủy Nhà trường trao Chứng nhận vinh danh các giảng viên thỉnh giảng có những đóng góp trong công tác giáo dục – đào tạo, thực hành biểu diễn cho Nhà trường

Tin: Phương Hà

Ảnh: Đức Lộc

Tin bài khác