Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học VHNT Quân đội tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch đào tạo học kỳ 1 (năm học 2018-2019)

Admin 27/08/2018
Sáng ngày 24/8/2018, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch đào tạo học kỳ 1 (năm học 2018-2019). Dự và chủ trì Hội nghị có Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng; Đại tá Trần Văn Kim - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, chỉ huy các phòng, khoa, ban trong Nhà trường.

Đại tá Nguyễn Xuân Thủy đã điều hành hội nghị với một số nội dung: bố trí ghép lớp giảng dạy các môn chung của khối kiến thức KHXH &NV, văn hóa cơ bản, quân sự - thể chất đối với các lớp năm thứ nhất và năm thứ hai; Bổ sung môn học, số tiết cho một số ngành, chuyên ngành đào tạo theo hướng phát triển năng lực của học viên, sinh viên và nhu cầu ngành nghề của quân đội, xã hội cần; giải quyết đề xuất, kiến nghị của các Khoa liên quan đến công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành biểu diễn. Hội nghị cũng thảo luận các vấn đề về đào tạo nghệ thuật cải lương cho học viên, sinh viên ở Cơ sở 2; tăng cường sử dụng nguồn lực giảng viên của Nhà trường hợp lý theo hướng phát huy tối đa chuyên môn của các giảng viên nhất là việc giao giảng viên trẻ tích cực nghiên cứu, tiếp cận để giảng dạy tốt một số môn học; giao Khoa Thanh nhạc nghiên cứu đổi mới nội dung giảng dạy phần thực hành biểu diễn và đề xuất tổ chức tập huấn cho các giảng viên dạy các tác phẩm thanh nhạc nước ngoài như: Anh, Ý, Pháp, Nga; tập huấn cho các giảng viên về ứng dụng CNTT trong giảng dạy trực tuyến; các khoa tiếp tục rà soát chương trình đào tạo, cập nhật và phối hợp cùng Phòng Đào tạo hoàn hiện các chương trình đào tạo, những môn học mới cần hoàn thiện nội dung để kịp thời đưa vào giảng dạy… Hội nghị đã nhất trí thông qua kế hoạch đào tạo học kỳ 1 (năm học 2018-2019) của 12 khoa và Cơ sở 2 trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng và kết luận của Hiệu trưởng về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung theo chương trình đào tạo được phê duyệt và định mức giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thù lao mời thỉnh giảng của Nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng đề nghị toàn trường tập trung chuẩn bị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

hoi nghi sz

Tin: Phương Thảo

Ảnh: Đức Lộc

Tin bài khác