Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học VHNT Quân đội tham gia Hội thảo tọa đàm về Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Admin 01/12/2021
Chiều 01/12/2021, tại đầu cầu Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Văn Phúc dự và chủ trì hội thảo tọa đàm về Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội thảo tọa đàm có sự tham dự của đại diện các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ GD&ĐT, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về quản lý giáo dục của các trường đại học, học viện, viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Điểm cầu tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Quân đội do Đại tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng phụ trách; cùng dự có Đại tá Vũ Hồ Tùng, Phó Hiệu trưởng và các đồng chí thuộc phòng Đào tạo, ban Sau đại học, ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có những tham luận đóng góp ý kiến về dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, gồm các nội dung: Tình hình phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2011-2020, kết quả đạt được, những hạn chế và phân tích nguyên nhân; chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 với bối cảnh, thời cơ và thách thức, quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu phát triển, và nhiệm vụ giải pháp. Theo đó, thành tựu của giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020 được xem xét toàn diện trên các khía cạnh như: thể chế và công tác quản lý; tiếp cận và công bằng, chất lượng, nhân lực ngành giáo dục; nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất; ứng dụng công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Nguyên nhân của những hạn chế của giáo dục giai đoạn 2011-2020 cũng được các đại biểu phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh vai trò của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự thảo Chiến lược được xây dựng dựa trên kết quả phân tích ngành và cũng đưa ra bộ chỉ số đánh giá chiến lược giai đoạn 2021-2030. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia về giáo dục đại học để hoàn thiện dự thảo Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, Bộ GDĐT tổ chức “Hội thảo tọa đàm về Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Cùng với đó, các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT cần phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam rà soát, bổ sung dữ liệu thống kê và thông tin phân tích ngành để làm căn cứ xây dựng các mục tiêu, chỉ số cụ thể của chiến lược.

Dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” đưa ra mục tiêu tổng quát về phát triển giáo dục đến năm 2030 là phát triển toàn diện con người Việt Nam; phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc; xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

TĐHT1

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc chủ trì hội thảo

TĐHT2

Điểm cầu tham dự hội thảo tọa đàm trực tuyến tại điểm Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Tin, ảnh: Phạm Công Thành

Tin bài khác