Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội triển khai kế hoạch tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

Admin 14/09/2023

Sáng ngày 14/9/2023, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng của Nhà trường. Đại tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Nhà trường, chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Đại tá Phùng Thanh Tiến, Chính ủy Nhà trường, các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Tại hội nghị, đồng chí Trung tá Bùi Đức Nghĩa- Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục- đào tạo báo cáo kế hoạch tổ chức, thực hiện (thời gian thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023) và công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng nghiệm thu, Tổ Thư ký và các Tiểu ban xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2023.

Đồng chí Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng quán triệt, định hướng một số yêu cầu của công tác xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trong đó nhấn mạnh: Năm 2022, Nhà trường đã triển khai xây dựng 22 chuẩn đầu ra trình độ Đại học, 01 chuẩn đầu ra của trình độ Thạc sĩ. Năm 2023: Xây dựng 30 chuẩn đầu ra (trình độ Trung cấp: 15; trình độ Cao đẳng 15); yêu cầu xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phải rõ ràng và thiết thực, thể hiện kết quả học tập mà người tốt nghiệp cần đạt được; phải đo lường, đánh giá được theo các cấp độ tư duy làm căn cứ thiết kế, thực hiện và cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp văn bằng cho người học; nhất quán với mục tiêu của chương trình đào tạo, thể hiện được sự đóng góp rõ nét đồng thời phản ánh được những yêu cầu mang tính đại diện cao của nhà tuyển dụng (đơn vị sử dụng nhân lực) và các bên liên quan khác; phải chỉ rõ bậc trình độ cụ thể và đáp ứng chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, thái độ, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, mức độ tự chủ và trách nhiệm, năng lực cần thiết theo quy định cho bậc trình độ tương ứng theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, bảo đảm tính liên thông với chuẩn đầu vào của trình độ đào tạo cao hơn (đại học),… Ban Khảo thí & ĐBCLGD-ĐT, các cơ quan, khoa chuyên ngành đã thảo luận, đưa ra một số ý kiến đóng góp về các tiêu chí, phương pháp, quy trình, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng chuẩn đầu ra theo đúng hướng dẫn của Cục Nhà Trường/Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, hướng tới chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đạt mục tiêu “Giỏi nghề, Vững nghiệp, Thực tiễn, Tiên phong”.  Trong đó, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn, Phòng Chính trị xây dựng chuẩn đầu ra về phẩm chất chính trị, chuẩn đầu ra kiến thức, kỹ năng thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội nhân văn; Khoa Quân sự thể chất, Kiến thức Nghệ thuật cơ bản, Khoa Văn hóa cơ bản phối hợp với các khoa chuyên ngành xây dựng các chuẩn đầu ra kiến thức, kỹ năng của khối các môn học khoa đảm nhiệm; các khoa thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt, chủ động phối hợp Ban Khảo thí & ĐBCLGD-ĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan, cán bộ, giảng viên, học viên, cựu học viên, nhà tuyển dụng trong quá trình xây dựng chuẩn đầu ra; Ban Khảo thí & ĐBCLGD-ĐT là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổ chức nghiệm thu chuẩn đầu ra; Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm và chỉ đạo các Tiểu ban xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của từng chương trình đào tạo của các đối tượng. Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức tập huấn và nghiệm thu chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo đúng quy định.

Tin: Phương Thảo

Ảnh: Nguyễn Thực

Tin bài khác