Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI TỔ CHỨC NHẬP HỌC CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HỆ QUÂN SỰ - KHÓA 1

Admin 21/09/2022
 Ngày 21/9/2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Quân đội đã tổ chức nhập học cho 15 thí sinh là Quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các Nhà hát, Đoàn Văn công trong Quân đội, trúng tuyển vào đào tạo Đại học Nghệ thuật chuyên nghiệp (NTCN) hệ quân sự, Khóa 1 (2022-2026), các chuyên ngành Biên đạo múa, Sáng tác âm nhạc, Biểu diễn Nhạc cụ phương Tây.

 Để có thành quả nhập học năm học này, các thí sinh phải có đủ điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn (tốt nghiệp trung cấp NTCN); có thời gian công tác theo đúng chuyên môn được đào tạo từ 36 tháng trở lên; có lý lịch bản thân rõ ràng; có sức khoẻ, tuổi đời theo quy định; được đơn vị quy hoạch, giới thiệu đi đào tạo theo chỉ tiêu phân bổ và trải qua kỳ thi đầu vào, gồm môn Ngữ văn theo quy định tại kỳ thi Trung học phổ thông tại Sở Giáo dục & Đào tạo địa phương; các môn cơ sở ngành, kiến thức ngành tại Trường Đại học VHNT Quân đội, theo lịch tuyển sinh, xét tuyển năm 2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Quốc phòng.

 Khóa 1 (2022-2026) Đại học NTCN hệ quân sự nhập học năm 2022 được đào tạo tiếp nối của 11 khóa Đại học NTCN hệ dân sự (từ năm 2008 đến năm 2018) của Trường Đại học VHNT Quân đội; trong thời gian qua, Nhà trường đã tích cực triển khai các công tác chuẩn bị cho giáo dục, đào tạo, như thông qua chương trình đào tạo các chuyên ngành Biên đạo múa, Sáng tác âm nhạc, Biểu diễn Nhạc cụ phương Tây được rút kinh nghiệm qua quá trình đào tạo dân sự và từ thực tế của đơn vị; các cơ quan, đơn vị của Nhà trường đã phối hợp bảo đảm tốt nhất đón học viên nhập học và xây dựng, thông qua chương trình chi tiết, tài liệu học tập, nghiên cứu, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện để tổ chức đào tạo hiệu quả nhất.

 Đào tạo trình độ Đại học NTCN hệ quân sự tiếp tục khẳng định sứ mạng của Trường Đại học VHNT Quân đội là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và nguồn nhân lực văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, văn thư - lưu trữ cho Quân đội, đất nước và quốc tế; nghiên cứu khoa học; biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên mặt trận tư tưởng, văn hóa./.

nh2022 1

Các học viên đang tiến hành thủ tục nhập học Đại học NTCN hệ Quân sự

Tin: Bình TrọngẢnh: Quang Huy

Tin bài khác