Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đai học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Lễ phát động thi đua đặc biệt với chủ đề “Làm theo lời Bác – Thi đua giành 3 nhất”

Admin 07/05/2018
Sáng ngày 7/5/2018, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) với chủ đề “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”. Đây cũng là hoạt động thi đua gắn với kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn trường. Tham dự Lễ phát động có toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sỹ Nhà trường.

Đợt thi đua nhằm quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chỉ huy và tổ chức quần chúng về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sỹ Nhà trường có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát động đợt thi đua, đồng chí Đại tá Phan Văn Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đồng chí quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt thi đua tới cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sỹ Nhà trường, từ đó có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa đợt thi đua, nắm chắc nội dung, chỉ tiêu thi đua, ý thức trách nhiệm cao gắn với các hoạt động, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ chức thi đua với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, phấn đấu thực hiện các nội dung thi đua với kết quả thực chất, tránh qua loa, hình thức. Tiến hành bình xét thi đua khen thưởng dân chủ, khách quan, trung thực và hiệu quả.

Đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc diễn ra từ ngày 01/5 đến ngày 11/6/2018, với chủ đề: “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” với các nội dung, chỉ tiêu như sau: 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN, luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ của đất nước, của Quân đội và đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xuất bản tạp chí và nhiệm vụ chuyên môn; đề xuất, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, hướng dẫn sát, kiểm tra toàn diện; xây dựng chương trình có chất lượng tốt, tính giáo dục, tính định hướng, tính nghệ thuật cao, tổ chức biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trong dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm đạt kết quả tốt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ quan TCCT năm 2018 đạt kết quả tốt; tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục với tổ chức tọa đàm, giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; duy trì nghiêm các chỉ thị, quy định về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật.

Sau Lễ phát động, lãnh đạo, chỉ huy đại diện các phòng, khoa, ban đã ký giao ước thi đua và triển khai phát động thi đua. Buổi phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sỹ trong Nhà trường. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao, tin tưởng rằng Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, góp phần tích cực vào thành tích chung của Cơ quan TCCT./

IMG 8606

Tin: THU THỦY

Ảnh: ĐỨC LỘC

Tin bài khác