Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023

Admin 22/09/2022
 Sáng ngày 22/9/2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023. Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng dự có đại biểu các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị (TCCT), Bộ Tổng Tham mưu, các nhà hát, đoàn văn công, học viện, nhà trường, cơ quan trong và ngoài quân đội. Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan TCCT, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chủ trì Lễ khai giảng; cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, giảng viên các phòng, khoa, ban, cùng toàn thể học viên, chiến sĩ Nhà trường.

 Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy đã đọc diễn văn khai giảng, trong đó khái quát lịch sử 67 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà trường, khẳng định sự phát triển như ngày hôm nay là do phát huy được sức mạnh tổng hợp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ của Nhà trường; đồng thời Nhà trường còn thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, mà thường xuyên trực tiếp là Thủ trưởng TCCT, Đảng ủy Cơ quan TCCT; sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, đơn vị bạn và các cấp uỷ, chính quyền, các địa phương nơi Nhà trường đóng quân.

 Năm học 2021-2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, nổi bật là: Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới căn bản, toàn diện, chất lượng ngày càng được nâng cao. Nội dung chương trình giáo dục đào tạo đã bám sát nghị quyết của Đảng, chỉ thị hướng dẫn của các cơ quan chức năng, thực tiễn hoạt động văn hóa nghệ thuật, báo chí truyền thông. Hình thức giáo dục đào tạo được mở rộng, Nhà trường tổ chức tập huấn cho hạt nhân văn hóa nghệ thuật của Quân chủng Hải quân có chất lượng tốt, được các quan chức năng đánh giá cao. Phương pháp giáo dục, đào tạo đã linh hoạt, nhạy bén ứng dụng nhiều phần mềm công nghệ, chuyển đổi số vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng giáo dục đào tạo. Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo có nền nếp, kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác; tổ chức và tham gia nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong giáo dục đào tạo văn hóa, nghệ thuật với các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng được nâng cao. Các đề tài, sáng kiến đã bám sát hoạt động văn hóa nghệ thuật, báo chí truyền thông; kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Các đề tài, sáng kiến, công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học ở trong nước và quốc tế ngày càng nhiều hơn. Công tác thực hành biểu diễn có chất lượng, hiệu quả tốt, Nhà trường đã xây dựng và biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Nhà nước, Quân đội, các ban, ngành địa phương và tham gia hội thi quốc tế. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới về nội dung, phong phú, đa dạng, sinh động về hình thức, có chiều sâu, hiệu quả cao hơn. Các tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ của Nhà trường hoạt động đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Công tác xây dựng đảng được chú trọng, số tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tăng hơn so với năm học trước. Các mặt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính tiếp tục đạt được những dấu ấn mới, tiến bộ. Điều kiện sinh hoạt, học tập và làm việc của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ được cải thiện. Với sự đoàn kết, phấn đấu không ngừng, năm học 2021-2022, Nhà trường có 15 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Trường. Kết quả tốt nghiệp: Khối học viên (quân sự) Giỏi 18,75%; Khá 81,25%; Khối sinh viên (dân sự) Giỏi 29,17%; Khá 65,62%. Kết quả Học sinh Trung học phổ thông thi tốt nghiệp đạt 100%; Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen cho tập thể Nhà trường và 01 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong giáo dục, đào tạo.

 Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy yêu cầu toàn thể Nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ:

 Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về GD, ĐT, văn hóa nghệ thuật trong tình hình mới; nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới". Đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

 Hai là, tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung chương trình, phương pháp dạy và học. Mở rộng hình thức đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, hướng về đơn vị cơ sở, lấy việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân ở vùng miền núi, địa bàn chiến lược làm phương châm giáo dục, đào tạo. Nâng cao chất lượng ứng dụng các phần mềm công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo. Tổ chức hoạt động sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, bảo đảm đúng định hướng chính trị, có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, bám sát đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và thực tiễn đời sống xã hội. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả của thư viện, phòng truyền thống; quản lý, khai thác và ứng dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện giáo dục, đào tạo.

 Ba là, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, thống nhất, hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng tập trung vào các đề tài chuyên môn, có tính ứng dụng cao vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thực hành biểu diễn. Đẩy mạnh công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên tạp chí khoa học ở trong và quốc tế. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành quá trình giáo dục, đào tạo. Nâng cao chất lượng hiệu quả của Tạp chí VHNT Quân đội, bản tin Khoa học quân sự, bản tin Khoa học công nghệ. Tích cực biên soạn, giáo trình, tài liệu, nâng cao chất lượng đề tài, sáng kiến. Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông phù hợp với xu thế mới.

 Bốn là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ với phương châm "Giỏi chuyên môn - Chuẩn trình độ", nâng cao hơn nữa trình độ ngoại ngữ, năng lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào quá trình giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt quy hoạch, bố trí sắp xếp tuyển chọn cán bộ, giảng viên đào tạo sau đại học. Thực hiện chuẩn hóa trình độ học hàm, học vị; phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, gương mẫu, tất cả vì sự nghiệp giáo dục đào tạo chiến sĩ - nghệ sĩ của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

 Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; đặc biệt chú trọng quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng và kỷ luật; tích cực xây dựng môi trường văn hóa chiến sĩ - nghệ sĩ. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, quy định. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ kịp thời nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

 Sáu là, mở rộng liên kết, hợp tác trong giáo dục đào tạo với các học viện nhà trường trong và ngoài quân đội. Chủ động tuyển chọn lực lượng, chuẩn bị xây dựng kế hoạch nội dung chương trình nghệ thuật tham gia Hội thi "Đội quân văn hóa" trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2023.

 Thay mặt Thủ trưởng TCCT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đã tặng hoa chúc mừng Nhà trường và nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và thành tích, kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ của Nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời yêu cầu Nhà trường giữ vững và phát huy truyền thống 67 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023; thực hiện tốt yêu cầu "Học đi đôi với hành, gắn với dạy người, dạy nghề và dạy trách nhiệm" một cách có hiệu quả; Xây dựng nguồn nhân lực của Nhà trường đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề; Thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý học viên. Xây dựng môi trường sư phạm tốt đẹp, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để học viên học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành... Đối với học viên, đồng chí Thiếu tướng cũng yêu cầu các học viên luôn đề cao trách nhiệm trong học tập, rèn luyện; thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tích cực tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; nỗ lực học tập, tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng công tác để trở thành người cán bộ, diễn viên, nhân viên văn hóa nghệ thuật vừa hồng, vừa chuyên.

 Tại Lễ khai giảng, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định về việc khen thưởng học viên, sinh viên tiêu biểu năm học 2021-2022; tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cho 04 học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022; danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" cho 07 học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; Giấy khen cho 11 sinh viên tiêu biểu năm học 2021-2022.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng

khaigiang2022 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Lễ khai giảng

khaigiang2022 2

Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan TCCT, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đọc Diễn văn khai giảng

khaigiang2022 3

khaigiang2022 4

khaigiang2022 5

khaigiang2022 6

khaigiang2022 7

Tin: Phương HàẢnh: Đức Lộc

Tin bài khác