Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Admin 26/10/2021
 Chiều ngày 26/10/2021, Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Đại tá Nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan TCCT, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì Hội nghị; Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Nhà trường trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XIII. Tham dự Hội nghị thông báo có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đồng chí chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng của nhà trường.

 Hội nghị được nghe thông báo nhanh một số nội dung trọng tâm như: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm.

 Trên cơ sở nội dung thông báo, đồng chí Hoàng Văn Chức đề nghị cấp ủy các cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để nhanh chóng phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, quần chúng tạo sự đồng thuận thống nhất hành động trong toàn Trường; tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

tbhn4

Tin Vũ Lịch

Tin bài khác