Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và sơ kết Đợt thi đua cao điểm “65 ngày phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Admin 14/10/2020
Sáng ngày 13/10/2020, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX; sơ kết Đợt thi đua cao điểm “65 ngày phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; các đồng chí cán bộ, giảng viên, QNCN, CCQP các phòng ban, nhà hát và các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thi đua cao điểm “65 ngày phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hội nghị được truyền trực tiếp với Cơ sở 2- TP Hồ Chí Minh và Nhà hát Quân đội Khu vực Phía Nam.

Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy-Chính ủy thay mặt Ban Thường vụ, Đảng ủy Nhà trường quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX; đọc toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy-Chính ủy Nhà trường yêu cầu Phòng Chính trị tham mưu cho Đảng ủy cụ thể hóa nội dung chương trình hành động vào nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường. Phòng khoa học Quân sự, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nghiên cứ quán triệt bổ sung vào nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu, bài giảng các môn học phù hợp với từng đối tượng học viên, sinh viên.

Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Nhà trường thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; đọc toàn văn Thư Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước và đọc báo cáo sơ kết Đợt thi đua cao điểm “65 ngày phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Phát biểu tại Hội nghị Đại tá Hoàng văn Chức, nhấn mạnh: Sự thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn quân; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị đại hội. Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là dấu mốc quan trọng của một thời kỳ phát triển mới của Quân đội và tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời, tạo tiền đề vững chắc để từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kết thúc Hội nghị các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường trao thưởng cho 23 tập thể và 28 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Đợt thi đua cao điểm “65 ngày phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”./.

IMG 9391

IMG 9398

IMG 9408

IMG 9409

IMG 9413

IMG 9418

IMG 9422 1

Tin: Vũ Lịch

Ảnh: Dương Chương

Tin bài khác