Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023

Admin 26/10/2023

Sáng ngày 25/10/2023, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023. Đồng chí Đại tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại biểu Thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần/Tổng cục Chính trị, Văn phòng Tổng cục Chính trị và đại biểu các phòng chức năng Cơ quan Tổng cục Chính trị; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường.

Trong báo cáo xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023, Đại tá Vũ Quang Phước - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã quán triệt, triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật, kịp thời khắc phục những hạn chế, đạt được kết quả ngày càng toàn diện, vững chắc. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, HSQ-CS thực hiện nghiêm túc, chính quy trong giờ làm việc, học tập, sinh hoạt, công tác, chấp hành nghiêm chế độ ngày, tuần, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, chấp hành kỷ luật, an toàn; lễ tiết tác phong quân nhân, mang mặc quân phục, xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực và chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông đường bộ. Định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ ra nhưng hạn chế, biểu dương, nhân rộng điển hình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Oanh - Phó Cục trưởng Cục Chính trị/Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023 của Cơ quan Tổng cục Chính trị ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Nhà trường trong công tác xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023, đã tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nội dung đã xác định; tổ chức Hội nghị tổng kết nghiêm túc, chất lượng, có tính giáo dục cao; đồng thời đồng chí Phó Cục trưởng cũng đóng góp bổ sung một số giải pháp để thời gian tới Nhà trường thực hiện tốt hơn nữa các nội dung xây dựng đơn vị điểm, đặc biệt tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật trong toàn Nhà trường để đơn vị an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết luận Hội nghị, Đại tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và Nhà trường về nhiệm vụ huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm văn bản, hướng dẫn của các cấp; các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, HSQ-CS xác định tốt nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật, tác phong và chế độ trực; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, nắm, quản lý, giải quyết tốt tình hình tư tưởng, các mối quan hệ quân nhân, kịp thời giải quyết các tình huống vướng mắc, nảy sinh; phát huy tốt các mặt làm được, khắc phục hạn chế, nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả; quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, HSQ-CS góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo./.

 Đại tá Nguyễn Văn Oanh - Phó Cục trưởng Cục Chính trị/Tổng cục Chính trị phát biểu tại Hội nghị

Tin: Lê Hồng Phong

Ảnh: Nguyễn Văn Thực

Tin bài khác