Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Admin 11/07/2018
Thực hiện Hướng dẫn số 1082-HD/TCCT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Cục Chính trị, TCCT về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII trong cơ quan TCCT, ngày 11 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho các đối tượng trong toàn Trường.

Lớp học được tổ chức trong 02 buổi, chia thành hai lớp để bảo đảm 100% quân số được tham gia học tập. Hội nghị được học tập, quán triệt 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW: Những nội dung cơ bản của nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Chủ trì và khai mạc Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường khẳng định: Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, vừa hệ trọng, cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước, gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, đồng thời tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp đến đời sống và tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các đồng chí cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, trên cơ sở đó, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái và thù địch, chủ động uốn nắn những lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và công tác, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí yêu cầu các cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe báo cáo viên giới thiệu; kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết. Từ đó từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm, gương mẫu tự giác thực hiện các Nghị quyết và nhiệm vụ được giao.

Sau 02 buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Trường Đại học VHNT Quân đội đã thành công tốt đẹp./.

IMG 9820

Đại tá Trần Văn Kim, Chính ủy Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

IMGP0006

Đại tá Phan Văn Long, Phó Chính ủy Nhà trường báo cáo Nghị quyết số 27-NQ/TW

Tin: THU THỦY

Ảnh: ĐỨC LỘC – VĂN THỰC

Tin bài khác