Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) và Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị

Admin 12/01/2017
Ngày 12/01/2017, Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 07 của Bộ chính trị. Đồng chí Đại tá Trần Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì và tham gia quán triệt Nghị quyết; đến dự và theo dõi Hội nghị có đồng chí Thượng tá Phạm Minh Sơn, Trợ lý tổ chức, Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị. Tham gia học tập có 196 đồng chí là cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng là đảng viên của Nhà trường.

IMG 0118 CopyĐại tá Trần Văn Kim - Chính ủy Nhà trường phát biểu về Nghị quyết số 04-NQ/TW 

Lớp học đã được học tập, quán triệt, triển khai 4 chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị:

- Chuyên  đề 1: Nghị quyết số 04-NQ/TW về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

- Chuyên đề 2: Nghị quyết số 05-NQ/TW về "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

- Chuyên  đề 3: Nghị quyết số 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

- Chuyên  đề 4: Kết luận số 09-KL/TW về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017".

Quán triệt toàn văn Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ và Nhà trường.

Bế mạc Hội nghị thay mặt Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Phó Chính ủy đã đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các các cơ quan, đơn vị trước mắt cần tập trung thực hiện tốt nội dung:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình một cách thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việ1c kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động kiểm tra giám sát việc xây dựng thực hiện Nghị quyết .

Phòng Khoa học Quân sự, Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn khẩn trương cập nhật, bổ sung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu, bài giảng các môn cho sát với từng đối tượng cụ thể.

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”- Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Có như vậy việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết mới đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo động lực mới, phát huy sức mạnh tổng hợp động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phan Văn Long - Phó Chính ủy Nhà trường phát biểu chuyên đề và bế mạc Hội nghị

Với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”- Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Có như vậy việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết mới đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo động lực mới, phát huy sức mạnh tổng hợp động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin: VŨ LỊCH

Ảnh: ĐỨC LỘC

 

 

Tin bài khác