Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị học tập chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lao động hợp đồng, Hạ sĩ quan-Binh sĩ năm 2022

Admin 06/10/2022

 Ngày 06/10/2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị học tập chính trị các chuyên đề cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lao động hợp đồng, hạ sĩ quan-binh sĩ năm 2022. Tham gia học tập có các đồng chí chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động hợp đồng và chiến sĩ Nhà trường.

 Lớp học đã được học tập, quán triệt 4 chuyên đề: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động "bất tuân dân sự" của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện, xây dựng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" cho quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng ở Cơ quan Tổng cục Chính trị; Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; Quán triệt, phổ biến các thông tư, quy định của Bộ Quốc phòng.

 Ban Tổ chức Lớp học đã điều hành theo đúng kế hoạch, nội dung, thời gian đề ra, kiểm tra đôn đốc các đồng chí giáo viên thực hiện đúng nội dung đã phê duyệt, nhắc các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Lớp học. Đối với các đồng chí giáo viên, đã xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng bài; giới thiệu nội dung, phương pháp phù hợp và tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi, những vấn đề mới; liên hệ sát với tình hình thực tiễn của Nhà trường và đối tượng học tập. Các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện đúng Kế hoạch của Lớp học, cử người phụ trách, đảm bảo các thành phần học tập đúng thời gian, địa điểm; tạo điều kiện tối đa về thời gian và công việc cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia lớp học đạt kết quả cao nhất. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe giáo viên giới thiệu; kết hợp với tự nghiên cứu tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động để góp phần xây dựng các tổ chức đảng TSVM, Nhà trường VMTD.

hocct 2022 3

hocct 2022 2

hocct 2022 1Tin: Vũ Lịch

Ảnh: Dương Chương

Tin bài khác