Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị học tập chính trị các chuyên đề cho sĩ quan năm 2020

Admin 04/09/2020
 Ngày 4/9/2020, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị học tập chính trị các chuyên đề cho sĩ quan. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường; tham gia học tập có 142 đồng chí là sĩ quan của các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường. Lớp học đã được học tập, quán triệt 6 chuyên đề sau:

- Chuyên đề 1: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (GV: Đại tá, PGS, TS Nhâm Cao Thành)

- Chuyên đề 2: Giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (GV: Thượng tá, ThS Đỗ Văn Thủy)

- Chuyên đề 3: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy ở đơn vị cơ sở (GV: Thượng tá, ThS Đặng Văn Tuyết)

- Chuyên đề 4: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong quân đội (GV: Thượng tá, ThS Đào Tuấn Anh)

- Chuyên đề 5: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 (GV: Trung tá Vũ Văn Lịch)

- Chuyên đề 6: Nội dung cơ bản của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật và tội phạm hình sự có liên quan đến Quân đội, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa (GV: Trung tá Vũ Văn Lịch)

 Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Chính ủy đã đề nghị các cơ quan, đơn vị và lớp học quán triệt, tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu: Đối với Ban Tổ chức, điều hành lớp học theo đúng kế hoạch, nội dung, thời gian đã đề ra, kiểm tra đôn đốc các đồng chí giáo viên thực hiện đúng nội dung đã phê duyệt; Đối với các đồng chí giáo viên, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng bài, lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp, tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi, những vấn đề mới và liên hệ sát với tình hình thực tiễn của Nhà trường và đối tượng học tập; Đối với các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện đúng kế hoạch của lớp học, cử người phụ trách, đảm bảo các thành phần học tập đúng thời gian, địa điểm; tạo điều kiện tối đa về thời gian và công việc cho cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia lớp học đạt kết quả cao nhất; Đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe giáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi. Từ đó đề cao trách nhiệm, gương mẫu tự giác thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và chấp hành nghiêm về phòng, chống dịch Covid-19.

 Lớp học diễn ra trong thời gian một ngày, các đồng chí sĩ quan đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung tư tưởng, đi sâu nghiên cứu nắm vững những quan điểm cơ bản, cốt lõi, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động để góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện.

hoi nghi hoc tap chinh tri 2020 1

hoi nghi hoc tap chinh tri 2020 2

hoi nghi hoc tap chinh tri 2020 3

hoi nghi hoc tap chinh tri 2020 4Tin: Vũ LịchẢnh: Văn Thực & Dương Chương

Tin bài khác