Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Admin 21/08/2017
Sáng ngày 21/8/2017, Trường Đại học VHNT Quân đội khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho đối tượng là cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức quốc phòng.

Lớp học được tổ chức trong 01 ngày, gồm 03 chuyên đề: Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ-TW ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Nghị quyết số 10-NQ-TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chủ trì và khai mạc Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường khẳng định: học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII là những nội dung cơ bản, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; đồng thời kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, chủ động uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường.

adfg Đại tá Trần Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường phát biểu khai mạc

Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức quốc phòng trong Nhà trường phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của lớp học, tiếp thu bài giảng, viết thu hoạch và kiểm tra đạt kết quả cao./.

Tin: Hoàng Ngọc Trung

Ảnh: Nguyễn Văn Thực

Tin bài khác