Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tham gia Hội thảo khoa học “Nghiên cứu chuyển đổi các môn kiến thức âm nhạc hệ Trung cấp theo hướng tích hợp”

Admin 07/11/2022

 Sáng ngày 03/11/2022, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học "Nghiên cứu chuyển đổi các môn kiến thức âm nhạc hệ Trung cấp theo hướng tích hợp", nhằm trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm đổi mới các môn Kiến thức âm nhạc theo hướng tích hợp giữa cán bộ, giảng viên ở các cơ sở giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp như: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

 Hội thảo lần này có sự đóng góp của nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học trong nước, đã phát hành Kỷ yếu "Nghiên cứu chuyển đổi các môn Kiến thức âm nhạc hệ Trung cấp theo hướng tích hợp" với 18 bài viết mang hàm lượng khoa học cao. Có 10 tham luận được gửi và trình bày tại Hội thảo, tập trung nghiên cứu, thảo luận chuyên sâu dưới nhiều góc độ về phương pháp dạy học tích hợp, phát huy năng lực tư duy tổng hợp của người học và có thể kết nối các kỹ năng khác nhau một cách toàn diện để đạt hiệu quả cao trong việc tiếp thu kiến thức.

 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tham gia Hội thảo với 02 tham luận. Thượng tá, TS. Vũ Tú Cầu, Chủ nhiệm Khoa Kiến thức Nghệ thuật cơ bản đã trình bày tham luận: "Bước đầu thể nghiệm dạy tích hợp các môn kiến thức âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội", nêu bật những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng phương pháp dạy học tích hợp môn Kiến thức âm nhạc trong thực tế áp dụng tại Nhà trường. Đại úy, TS. Trần Vương Thanh, giảng viên Khoa Kiến thức Nghệ thuật cơ bản với tham luận: "Khái quát hệ thống đào tạo giáo viên chuyên ngành âm nhạc học theo hướng tích hợp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Liên bang Nga mang tên Gnesins". Dưới góc độ quan sát, bài viết khái quát mô hình đào tạo, chuẩn đầu ra môn Kiến thức âm nhạc tổng hợp đang được giảng dạy tại Học viện Gnesins, rút ra những ưu điểm, hạn chế của hệ thống.

 Các tham luận tham gia Hội thảo của đại diện một số cơ sở giáo dục đều có tính khoa học cao, tính mới, sáng tạo, nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc chuyển đổi các môn Kiến thức âm nhạc theo hướng tích hợp... phù hợp với nhu cầu ngày càng phát triển của thế giới. Nhiều tham luận có ý nghĩa thiết thực như: "Nghiên cứu chuyển đổi các môn Kiến thức âm nhạc hệ Trung cấp theo hướng tích hợp" của PGS. TS. Phạm Tú Hương; "Đề xuất mô hình, phương thức giảng dạy các môn Kiến thức âm nhạc theo hướng tích hợp" của PGS. TS. Bùi Huyền Nga; "Giảng dạy tích hợp các môn Kiến thức âm nhạc trong giai đoạn đầu của chương trình đào tạo Trung cấp" của TS. Phạm Phương Hoa, "Tích hợp trong giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp" của TS. Nguyễn Hoàng Hậu.

 Trên tinh thần khoa học, Hội thảo đã tìm được nhiều giải pháp thiết thực, gợi mở, đổi mới tư duy về âm nhạc nói chung và các môn Kiến thức âm nhạc nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho học viên hệ Trung cấp âm nhạc./.

hthao2022

Tin, ảnh: Trần Vương Thanh

Tin bài khác