Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở

Admin 15/07/2019
 Sáng 12/7/2019 tại Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở với Chủ đề: "Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Nhà trường thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Thời gian thi đua từ năm 2019 đến 02/9/2025. Thông qua hoạt động thi đua làm cho mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ, học viên, sinh viên có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, phát huy trí tuệ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua:

* Đối với tập thể:

- Thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các quy định về văn hóa công sở.

- Có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ phát huy trí tuệ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM; cơ quan, đơn vị VMTD.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của Nhà trường và công việc liên quan trực tiếp đến nhân dân.

- Quản lý sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn minh, chính quy; cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

* Đối với cá nhân

- Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không dao động trước khó khăn, thử thách; luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ của đất nước, Quân đội, Tổng cục Chính trị, Nhà trường và chức trách, nhiệm vụ cá nhân; tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Về tinh thần, thái độ làm việc: Có tác phong và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, nghiêp túc, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả. Không sách nhiễu, cửa quyền, bê trễ, đùn đẩy trách nhiệm; luôn tận tụy, tận tâm, tận lực với công việc, thi đua "làm hết việc, không chỉ làm hết giờ". Không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn của đồng chí, đồng đội và người dân.

- Về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử: Thực hiện đúng phong cách quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Nhà trường. Trong thực thi công vụ và giải quyết các mối quan hệ, phải luôn hướng về cơ sở, gần bộ đội, gần nhân dân, giúp cấp dưới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tôn trọng, ứng xử có văn hóa, lắng nghe và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bộ đội và nhân dân.

- Về đạo dức lối sống: Thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người quân nhân. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; nêu gương trong gia đình, Nhà trường và địa phương nơi cư trú. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thắng thắn, chân thành; chống biểu hiện cơ hội, ích kỷ, vụ lợi.- Về lễ tiết tác phong: Thực hiện nghiêm quy định của điều lệnh quản lý bộ đội về mang mặc, lễ tiết, tác phong, xưng hô, chào hỏi.

IMG 9689

Tin Vũ Lịch

Ảnh Đức Lộc

Tin bài khác