Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA

Admin 06/03/2023

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát động đợt thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Nhà trường

Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; các chỉ thị, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 đã góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Kết quả nổi bật là, công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì có nền nếp. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ an tâm tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, xác định tốt nhiệm vụ. Tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão chu đáo, vui tươi, lành mạnh. Tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng “Mừng Đảng, mừng xuân tết 2023”, Nhà trường có 3 tập thể, 04 cá nhân được tặng giấy khen; có 17 tập thể, 21 cá nhân được biểu dương; tiêu biểu là tập thể Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu-Hành chính, Phòng Đào tạo, Ban Tài chính, Nhà hát Nghệ thuật Thực hành, Khoa Quân nhạc và Cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức phát động phong trào thi đua với các chủ đề: “Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), thời gian thực hiện từ ngày 01/3 đến 11/6/2023; Đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023; và phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Nhà trường. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, được chia thành từng giai đoạn.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, đề nghị các cơ quan đơn vị trong toàn trường quán triệt và triển khai thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua cơ bản sau đây:

Một là, quán triệt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên, chiến sĩ về lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, từ đó ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn về huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đề cao trách nhiệm; thực hiện tốt phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối quan hệ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, quản lý tư tưởng; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, công nhân viên, học viên, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, thi đua thực hiện tốt điều chỉnh tổ chức biên chế; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của Nhà trường, đột phá vào việc duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ nền nếp chính quy, quản lý tư tưởng và quản lý kỷ luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn, gây ảnh hưởng xấu đến bản chất, truyền thống của Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bốn là, tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu đề tài, sáng kiến, giáo trình, tài liệu, học liệu, tạp chí, trang web của Nhà trường; làm tốt công tác khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo, tổ chức thi giảng viên giỏi trong Nhà trường và thi giảng viên chính trị trong cơ quan Tổng cục Chính trị có kết quả tốt. Nâng cao chất lượng thực hành biểu diễn, gắn kết chặt chẽ giữa học với hành; giảng đường, sân khấu với thực hành, thực tập ở đơn vị cơ sở. Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo chiến sĩ – nghệ sĩ. Phấn đấu 100% số lớp kiểm tra, thi tốt nghiệp đạt khá trở lên, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường, trong đó có trên 75% khá và giỏi. Tổ chức tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, tích cực tham gia hội thi, hội thao đạt thành tích cao; tổ chức tọa đàm, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; giao lưu kết nghĩa với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đóng quân.

Năm là, tổ chức tốt phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc tham gia quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; thực hiện nghiêm quy định của nhà trường, triệt để tiết kiệm điện, nước, sử dụng, quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy và học, thực hiện giữ tốt, dùng bền, khai thác có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo chiến sĩ – nghệ sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng trong Quân đội.

Trong không khí phấn khởi, tự hào và sự tin tưởng sâu sắc, Đảng ủy, Ban Giám hiệu kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên, chiến sĩ Nhà trường phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ đề, nội dung chỉ tiêu thi đua đã đề ra; góp phần xây dựng Trường Đại học VHNT Quân đội vững mạnh, toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”

Chào thi đua Quyết thắng!

                                                                    Đại tá, Hoàng Văn Chức

Tin bài khác