Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa

Admin 19/02/2019
Ngày 12 tháng 02 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 315/QĐ-BDGĐT về việc giao cho Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa, mã số 8319042.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính qui, từng bước hiện đại đã và đang đặt ra với Tổng cục Chính trị nói riêng, Quân đội nói chung cần tăng cường, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hoạt động văn hóa trong môi trường quân đội có tính đặc thù. Hiện nay, trong quân đội chưa có học viện, nhà trường nào đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa. Vì vậy, việc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội được giao đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa là cần thiết và cấp bách. Trong giai đoạn tới, chất lượng công tác tham mưu đề xuất và trình độ chuyên môn nghiệp vụ về mọi mặt của cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý văn hóa cần nâng cao để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội, đẩy mạnh hoạt động văn hóa trong toàn quân lên một bước tiến mới và phù hợp với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hiện nay. Trong thực tế hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ ở các đơn vị quân đội ngày càng cao, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ cần hướng tới những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể và phải nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ở các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, cấp quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, các học viện, nhà trường,... cán bộ quản lý văn hóa cần đạt tới trình độ sau đại học để làm tốt công tác tham mưu đề xuất, nghiên cứu định hướng, những yếu tố tác động và đưa ra các biện pháp thích hợp để quản lý tốt, có hiệu quả cao các hoạt động văn hóa văn nghệ ở đơn vị.

Nhà trường đang khẩn trương tiến hành các khâu công tác chuẩn bị tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ Quản lý văn hóa theo kế hoạch đề ra. Việc đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã khẳng định vị thế của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý văn hóa trong quân đội, đáp ứng yêu cầu thực tế của quân đội, đất nước./.

Phương Thảo

Tin bài khác