Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổng cục chính trị kiểm tra công tác giáo dục KHXH&NV đối với Trường ĐH VHNT QĐ

Admin 11/11/2010
Chấp hành Chỉ thị số 1861/CT-CT ngày 16/12/2009 của Chủ nhiệm TCCT về nhiệm vụ giáo dục KHXH&NV tại các học viện Nhà trường Quân đội năm 2010; Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-TH ngày 13/01/2010 về việc kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình hoạt động công tác tuyên huấn các đơn vị năm 2010; Ngày 9/11/2010, Đoàn kiểm tra do đồng chí Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn kiểm tra công tác giáo dục-đào tạo xã hội nhân văn tại Trường ĐH VHNT QĐ.

 

Nội dung kiểm tra của đoàn gồm:

1- Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và kết quả dạy - học các môn KHXH&NV của Nhà trường năm học 2009 - 2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.

2- Nắm chương trình, kế hoạch, nội dung giáo dục KHXH&NV và khảo sát chất lượng dạy - học KHXH&NV của một số đối tượng.

3- Nắm tình hình triển khai thực hiện chương trình, nội dung giáo dục KHXH&NV theo Quyết định số 917/QĐ-CT ngày 30/6/2010; Quyết định 266/QĐ-CT của Chủ nhiệm TCCT.

4- Công tác NCKH và đảm bảo giáo trình tài liệu phục vụ cho giáo dục -đào tạo các môn KHXH&NV.

5- Nắm tình hình về công tác giáo dục tại đơn vị và một số hoạt động CTĐ, CTCT phục vụ cho giáo dục - đào tạo.

6- Nắm tình hình về số lượng, chất lượng về đội ngũ giảng viên KHXH&NV, công tác quản lý giáo dục trong Nhà trường.

7- Khảo sát kết quả triển khai thực hiện chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, giáo dục chính trị đào tạo chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn của Trường Quân sự tỉnh, thành phố.

8- Kiểm tra nhận thức các đối tượng Cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, học viên:  20 đồng chí.

9- Dự giờ giảng và kiểm tra giảng viên: Đồng chí Th.S, Thượng tá Hoàng Văn Chức.

Để đáp ứng yêu cầu kiểm tra, tiến trình làm việc của đoàn. ngay từ khi nhận được thông báo Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo; chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị chu đáo, toàn diện, trung thực, khách quan.

Sau một ngày làm việc khẩn trường, nghiêm túc, trách nhiệm cao, đoàn đã thực hiện đủ, đúng các nội dung, yêu cầu kiểm tra, kết quả kiểm tra được đánh giá như sau:

- Công tác giáo dục tại đơn vị và một số hoạt động CTĐ, CTCT phục vụ cho giáo dục - đào tạo.

Công tác giáo dục tại đơn vị và một số hoạt động CTĐ, CTCT phục vụ cho giáo dục - đào tạo được thực hiện nghiêm. Xây dựng được kế hoạch CTĐ, CTCT cụ thể, bao quát, đúng chỉ đạo của trên. Đội ngũ CBĐV thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chính trị theo qui định. Kết quả kiểm tra nhận thức KHXH&NV của SQ, QNCN, Hạ sĩ quan, chiến sĩ khá tốt: 02  giỏi, 15 khá, 02 đạt yêu cầu.

- Quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về KHXH&NV tại các Học viện, Nhà trường Quân đội. Trong điều kiện biên chế giảng viên các môn KHXH&NV còn thiếu, cơ ở vật chất gặp nhiều khó khăn, chưa có phòng học chuyên dụng…Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã có định hướng chỉ đạo đúng, giúp khoa KHXH&NV khắc phục khó khăn, có nhiều cố gắng, nhiệt tình trách nhiệm, đổi mới sáng tạo về phương thức quản lí và giáo dục - đào tạo KHXH&NV;

- Hệ thống bài giảng được soạn thảo chu đáo, phê duyệt chặt chẽ, có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học phù hợp đặc điểm đối tượng, đặc biệt là việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào soạn – giảng; Giờ thực giảng được chuẩn bị công phu, bài giảng có bố cục hợp lí, phương pháp sư phạm tốt, giảng viên làm chủ kiến thức, vận dụng nhuần nhuyễn nhiều phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài giảng và đối tượng người học, phát huy được tính tích cực của học viên trong tiếp nhận kiến thức;

-  Hoạt động quản lí, tổ chức điều hành đào tạo tốt, đảm bảo thực hiện nội dung chương trình dạy - học các môn KHXH&NV theo quyết định số 917/QĐ-CT ngày 30/6/2010; Quyết định 266/QĐ-CT của Chủ nhiệm TCCT;

- Hoạt động nghiên cứu khoa học được quan tâm đúng mức, triển khai rộng rãi trong giáo viên và học viên, sinh viên, phong phú, sôi động. Chủ yếu đều tập trung vào nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học;

- Thư viện được sắp xếp khá tốt, đảm bảo tài liệu dạy và học cho giáo viên, học viên về các môn KHXH&NV.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Chủ nhiệm TCCT

làm trưởng đoàn kiểm tra công tác giáo dục-đào tạo KHXH&NV

tại Trường ĐH VHNT QĐ

* Những hạn chế cần khắc phục:

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để tiến hành công tác giáo dục chính trị chưa thường xuyên, thiếu cụ thể. Duy trì nền nếp CTĐ-CTCT chưa nghiêm, chất lượng còn hạn chế. Cần tăng cường kiểm tra sinh hoạt Đảng ở các tiểu đoàn học viên, bảo đảm đúng chế độ. Xây dựng quy chế đảm bảo tài liệu phục vụ cho dạy và học cụ thể.

Đoàn kiểm tra đánh giá xếp loại công tác kiểm tra KHXH&NV đạt loại khá (7,5 điểm).

Việc kiểm tra công tác giáo dục-đào tạo KHXH&NV tại Trường ĐH VHNT QĐ có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua kiểm tra đánh giá giúp Nhà trường thấy rõ những điểm mạnh để tiếp tục khẳng định, phát huy đồng thời thấy được những hạn chế tồn tại để từ đó xây dựng phương hướng, kế hoạch công tác giáo dục-đào tạo xã hội nhân văn của Nhà trường ngày càng có chất lượng.

QUỲNH HOA

 Ảnh: THÀNH CHƯƠNG

 

 

Tin bài khác