Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổng cục Chính trị gặp mặt nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Admin 19/05/2014
Chiều 16/5/2014, Tổng cục Chính trị tổ chức buổi gặp mặt đại biểu cơ quan chức năng và các nhà khoa học, nhà giáo ưu tú, cán bộ quản lý khoa học quân sự (KHQS) trong cơ quan Tổng cục nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Trung tướng Lương Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan TCCT chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Tiến Sỹ-Trưởng phòng KHQS, TCCT đã báo cáo kết quả hoạt động khoa học quân sự 5 năm (2009-2014) và phương hướng, nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học quân sự trong thời gian tới của cơ quan TCCT. Công tác KHQS trong 5 năm qua của TCCT có bước phát triển mới, đạt được kết quả khá toàn diện; nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc hình thành một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với quân đội, Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong xây dựng quân đội về chính trị làm cơ sở xây dựng quân đội về mọi mặt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; đồng thời, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan TCCT và toàn quân. Toàn Tổng cục đã tham mưu, đề xuất, tổ chức nghiên cứu hơn 140 đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, cấp ngành và cấp cơ sở; Tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học lớn; chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn và chỉnh sửa 352 giáo trình, tài liệu KHXH &NV, công tác đảng-công tác chính trị,…; biên tập và xuất bản hàng trăm công trình, đề tài KHXH &NVQS; Đội ngũ cán bộ KHQS được quan tâm xây dựng, phát triển, số lượng cán bộ có trình độ sau đại học, tiến sĩ ngày càng nâng lên. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tổng cục được đẩy mạnh; truyền thông giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ngày càng đổi mới phương thức, nội dung, hình thức, đạt hiệu quả thiết thực.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Trung tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và chúc mừng các nhà khoa học, nhà giáo ưu tú, cán bộ quản lý KHQS toàn cơ quan Tổng cục nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ; chú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng các nhà khoa học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ yên tâm, phấn khởi, công hiến nhiều cho sự phát triển KHQS của cơ quan; Các cơ quan chức năng của Tổng cục cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Bộ Quốc phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiều đề tài có giá trị về lý luận và thực tiễn, đặc biệt chú tới hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu KHQS vào thực tiễn, xây dựng Quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

3333

Đại tá, TS Nguyễn Học Từ, Chính ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát biểu ý kiến

PHƯƠNG THẢO

Ảnh: ĐINH MẠNH HỢP

Tin bài khác