Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tọa đàm cán bộ, nhân viên, học viên Trường Đại học VHNT Quân đội “tự soi, tự sửa” và nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Admin 30/05/2022
 Sáng 30/5/2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Quân đội tổ chức Tọa đàm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề: Cán bộ, nhân viên, học viên Trường Đại học VHNT Quân đội "tự soi, tự sửa" và nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Dự buổi tọa đàm có Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Cơ quan TCCT, Hiệu trưởng; Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo, chỉ huy các phòng, khoa, ban, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong Nhà trường.

 Diễn giả tham gia buổi tọa đàm có Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Hoàng Văn Chức, Phó Chính ủy Trường Đại học VHNT Quân đội; Đại tá Trịnh Lan Hương, Chủ nhiệm Khoa Văn thư lưu trữ và Báo chí, Trường Đại học VHNT Quân đội.

 Tọa đàm là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời Tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hưởng và thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và Nghị quyết số 847 ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về "Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới". Tọa đàm đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, cởi mở, gần gũi đoàn kết, thống nhất. Các diễn giả đã chia sẻ và bày tỏ quan điểm rõ ràng, trọng tâm, đưa ra nhiều luận điểm quan trọng, nhiều dẫn chứng tiêu biểu và cụ thể, làm sáng tỏ những vấn đề quan tâm.

 Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ và trình bày quan điểm về những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nhận diện những chiêu trò và đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước...; khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong buổi tọa đảm các diễn giả đã khái quát nội dung cơ bản của tác phẩm là: chủ nghĩa xã hội là gì; vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; làm thế nào và bằng cách nào để đi lên chủ nghĩa xã hội; thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có ý nghĩa gì. Tác phẩm là sự tổng kế lý luận, thực tiễn sâu sắc và sự phát triển sáng tạo của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua buổi tọa đàm giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân viên thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm, ra sức phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

 Cũng trong buổi tọa đàm, trên cương vị những người lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị các diễn giả đã chia sẻ về những câu chuyện, kinh nghiệm, phương pháp trong quá trình làm công tác điều hành, quản lý, thực hiện chức trách nhiệm vụ; chỉ ra những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại, khuyết điểm, đồng thời đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nêu gương trong "tự soi, tự sửa" của mỗi cán bộ, đảng viên, để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện mỗi ngày một tốt hơn. Từ thực tế hoạt động lại đơn vị, các diễn giả đã chia sẻ những phương pháp cần phải làm để động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám nói thẳng, nói thật, nhận ra được những hạn chế, khuyết điểm của chính mình trong quá trình sinh hoạt, công tác, đặc biệt là việc "tự soi, tự sửa" của của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, người đứng đầu tổ chức đảng. Đồng thời, đưa ra những cách thức, phương pháp để cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong toàn trường nghiên cứu, học tập, vận dụng lý luận vào thực tiễn xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng trong Nhà trường./.Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

td2022 1

Đại tá Phùng Thanh Tiến phát biểu khai mạc Tọa đàm

td2022 2

Các diễn giả tham gia Tọa đàm

td2022 3

Ban Giám hiệu Nhà trường tặng hoa chúc mừng các diễn giả

Tin: Hoàng Loan

 

Ảnh: Đức Lộc

Tin bài khác