Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ nghiên cứu, sưu tầm Nghệ thuật dân gian

Admin

Tổ trưởng:

Trung tá, Ths, NSƯT Hà Trọng Nghĩa