Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 111/2009/TT-BQP “Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam” (2009 - 2014)

Admin 02/06/2014
Chiều ngày 30/5/2014, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 111/2009/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 2009-2014. Đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Học Từ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại biểu Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các phòng, khoa, ban, đơn vị; Chủ tịch Hội đồng quân nhân; Bí thư các Đoàn cơ sở; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Chủ tịch các Hội phụ nữ cơ sở.

Những năm qua, nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tăng cường dân chủ cơ sở; Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; trọng tâm là Thông tư số 111/2009/TT-BQP ngày 20/11/2009 của Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 1852/HD-CT ngày 14/02/2009 của Tổng cục Chính trị về hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Các Hội đồng quân nhân ở các đơn vị cơ sở trong nhà trường cơ bản hoạt động có nền nếp, chất lượng ngày càng lên. Đã đại diện cho mọi quân nhân, công nhân viên chức Quốc phòng để thực hiện và phát huy dân chủ về quân sự-chuyên môn, chính trị, kinh tế và đời sống, tạo động lực phát huy tính tích cực, sáng tạo của mọi quân nhân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường. Việc thực hiện tốt dân chủ cơ sở đã khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, ý chí quyết tâm, chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ; cổ vũ động viên mọi quân nhân tích cực học tập và tu dưỡng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần làm cho nhà trường ổn định, phát triển ngày càng vững chắc.

Hội nghị cũng đã chỉ rõ những điểm còn hạn chế, bất cập đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, chỉ huy và một bộ phận quân nhân về hoạt động của Hội đồng quân nhân chưa đầy đủ. Nền nếp, chế độ sinh hoạt của một số Hội đồng quân nhân chưa thường xuyên, chất lượng còn hạn chế; sự phối hợp hoạt động với các tổ chức quần chúng còn mức độ.

Về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Hội đồng quân nhân trong thời gian tới Hội nghị xác định:

1. Tiếp tục giáo dục quán triệt sâu, kỹ các nội dung Thông tư 111/2009/TT-BQP ngày 20/11/2009 của Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn số 1852/HD-CT ngày 14/12/2009 của Tổng cục Chính trị về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân cho 100% Hội đồng quân nhân và tập thể quân nhân toàn trường.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với hoạt động của Hội đồng quân nhân và tập thể quân nhân các phòng, khoa, đơn vị; phát huy dân chủ thực hiện trên 3 nội dung: Quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế và đời sống, góp phần thiết thực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Hội đồng quân nhân đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt và hoạt động.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ lãnh đạo chỉ huy trực tiếp tham gia sinh hoạt đối thoại, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mọi quân nhân.

PHAN LONG

Ảnh: THÀNH CHƯƠNG

Tin bài khác