Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018

Admin 18/04/2018
Từ ngày 16/4 đến 19/4/2018, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2018.

Dự và chỉ đạo Khai mạc Lớp học có đồng chí Đại tá Trần Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường; các đồng bí thư (phó bí thư) cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có quần chúng tham gia học, các đồng chí trong Ban Tổ chức Lớp học; cùng 106 quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong Nhà trường.

Nội dung bồi dưỡng bao gồm: Khát quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác và rèn luyện, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Tin: Vũ Lịch

Tin bài khác