Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ chức họp nghiệm thu 08 giáo trình, tài liệu môn học

Admin 23/05/2016
Trong hai ngày 17 và 19/5/2016, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức họp nghiệm thu 08 giáo trình, tài liệu môn học thuộc các chuyên ngành Khoa học xã hội và nhân văn, Quản lý văn hóa và nghệ thuật.

Hội đồng nghiệm thu do Thiếu tướng, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng cùng các nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài quân đội, với tư cách là các phản biện, ủy viên, đã có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn sâu sắc góp phần hoàn thiện giáo trình, tài liệu môn học.

Với 08 giáo trình, tài liệu môn học: "Nguyên lý công tác tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam", "Một số vấn đề cơ bản về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (dùng cho đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật quân đội)", "Hòa âm Jazz - Rock - Pop", "Hát dân ca (dùng cho đào tạo chuyên ngành Diễn viên Thanh nhạc bậc Đại học)", "Tuyển tập các bài xướng âm (dùng cho đào tạo quân nhạc - hệ trung cấp chính quy 4 năm)", "Quản lý di sản văn hóa", "Quản lý thiết chế văn hóa" và "Tập bài giảng Văn hóa học", Hội đồng nghiệm thu ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quá trình làm việc nghiêm túc của các tác giả và nhóm biên soạn, đặc biệt đánh giá cao tính chuyên môn, sự công phu và tính khoa học mà nội dung các giáo trình, tài liệu môn học đã chuyển tải.

Đại tá Hoàng Gia Điền, nguyên cán bộ Cục Tuyên huấn phản biện nhận xét tài liệu "Quản lý thiết chế văn hóa"

Cũng theo đánh giá của Hội đồng, các giáo trình, tài liệu môn học được nghiệm thu lần này đã cập nhật nhiều thông tin mới, sử dụng những phương pháp nghiên cứu thích hợp nên có giá trị lý luận và thực tiễn. Kết cấu của các giáo trình, tài liệu môn học đa phần hợp lý, với nội dung cân đối, cung cấp cho cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên những kiến thức hữu ích và cần thiết theo nhu cầu giáo dục - đào tạo trong Nhà trường, đồng thời bảo đảm tính sư phạm, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của giảng viên và học tập, nghiên cứu của học viên, sinh viên.

TS Nguyễn Sỹ Toản, Trưởng khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phản biện nhận xét tài liệu "Quản lý di sản văn hóa" 

Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu 08 giáo trình, tài liệu môn học với tỉ lệ đồng ý là 100% thành viên của Hội đồng sau khi các tác giả và nhóm biên soạn chỉnh sửa theo như đóng góp ý kiến của Hội đồng nghiệm thu và đề nghị Tổng cục Chính trị cho phép xuất bản, phát hành những giáo trình, tài liệu đạt chất lượng tốt trong thời gian tới.

Tin: VIỆT KHÔI

Ảnh: ĐỨC LỘC

Tin bài khác