Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ chức hội thảo “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo”.

Admin 20/05/2010
Tiếp tục thực hiện nội dung, tinh thần của Nghị quyết 86 năm 2007 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về công tác giáo dục đại học các học viện, nhà trường quân đội, thực hiện chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012; căn cứ hướng dẫn số 238/NT6 của Ban chỉ đạo 296/BTTM; được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức hội thảo “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo”, trong tháng 4/2010, các phòng, khoa Nhà trường đã lần lượt tổ chức hội thảo, đưa ra những ý kiến, kiến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của quân đội và đất nước trong tình hình mới.

 

Căn cứ vào kết luận hội thảo từ các phòng khoa, sáng ngày 20/5/2010, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, thông qua chương trình hành động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo của trường giai đoạn 2010 – 2012, từ đó xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011 – 2015, định hướng 2020. Đến dự Hội thảo có đồng chí Đại tá Phạm Xuân Các thay mặt Ban chỉ đạo 296/BTTM cùng Đảng uỷ, Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, ban trong trường và các chuyên gia đầu ngành.

Hội thảo tập trung vào những nội dung: Xây dựng, hoàn chỉnh đề án chiến lược phát triển nhà trường 2010 – 2020 theo lộ trình 2010 – 2012, 2010 – 2015, 2010 – 2020; Đổi mới, hoàn thiện Khung chương trình, chương trình chi tiết, giáo trình cho đào tạo các bậc đại học, cao đẳng, trung cấp; Xây dựng tiêu chí tuyển sinh và nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào cho tất cả các bậc học; Xây dựng chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành học và đối tượng; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên có trình độ cao, vững mạnh về chuyên môn; Tăng cường, bổ sung cơ sở vật chất cho đào tạo các chuyên ngành nghệ thuật…

Hội thảo diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, công khai, khách quan, thẳng thắn. Hội thảo đã đi đến kết luận và quyết tâm thống nhất thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học.

 

PHƯƠNG HÀ

 

 

 

Tin bài khác