Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Admin 08/01/2016
Ngày 08/01/2016, Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đại tá Phan Văn Long – Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Nhà trường chủ trì và quán triệt Nghị quyết. Tham gia học tập có 100% đảng viên là cán bộ, giảng viên, công nhân viên, hợp đồng lao động các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường.

Lớp học đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; trong đó, đã tập trung làm rõ: bối cảnh, những thành tựu, kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020… Đồng thời, được nghe quán triệt Chương trình hành động của Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, để đảng viên là cán bộ, giảng viên, công nhân viên, hợp đồng lao động các cơ quan, đơn vị Nhà trường thống nhất ý chí và hành động, xác định quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng đã đề ra.

Tin: PHẠM VĂN ĐÔNG

Ảnh: VŨ VĂN LỊCH

Tin bài khác