Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ bộ môn ứng dụng CNTT

Admin

 

Tổ trưởng:

Thiếu tá Ths Đặng Vũ Ngân Giang