Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ bộ môn Thể chất

Admin

Tổ trưởng:

Thiếu tá, ThS. Nguyễn Châu Giang