Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ bộ môn Sáng tác, chỉ huy âm nhạc

Admin

Tổ trưởng:

 Thiếu tá  Đỗ Quốc Bảo