Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ bộ môn nghệ thuật

Admin

Tổ trưởng:

Thượng tá, Ths Hồ Thị Thanh Tâm