Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ bộ môn Lý luận - Phương pháp

Admin

Tổ Trưởng

Thiếu tá, Ts Vũ Thanh Trà