Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Tổ bộ môn Lý luận lịch sử âm nhạc

Admin

Tổ trưởng:

Thiếu tá Ths Phạm Thanh Hà