Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Previous
Next
Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong xây dựng văn hóa nghệ thuật  của Quân đội nhân dân Việt Nam”
Admin 31/03/2023

Chiều ngày 30/3/2023, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong xây dựng văn hóa nghệ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chủ nhiệm đề tài: Đại tá, NGƯT, ThS Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hội nghị nghiệm thu đề tài thực hành biểu diễn cấp cơ sở của giảng viên năm 2023
Admin 09/03/2023

Sáng ngày 08/03/2023, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài thực hành biểu diễn cấp cơ sở của giảng viên năm 2023. Chủ trì Hội nghị có Đại tá Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng dự có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, đại diện các Phòng, Khoa, Ban và các  học viên tham gia biểu diễn.

Nghiệm thu đề tài khoa học của học viên năm 2022
Admin 03/01/2023

 Chiều ngày 27/12/2022, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học của học viên lớp Cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa K1 năm 2022 gồm: Đề tài "Hoạt động của các tổ chức quần chúng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong xây dựng môi trường văn hóa hiện nay" (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy Lê Xuân Tùng; GVHD: Đại tá, TS Phạm Văn Xây) và đề tài "Bảo tồn và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam" (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy Nguyễn Trường Giang; GVHD: Trung tá, TS Đỗ Linh Giang).

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên năm 2022
Admin 17/12/2022

 Ngày 16/12/2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên, gồm đề tài: Hòa tấu nhạc cụ truyền thống một số bài bản âm nhạc các nước Asean tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá, ThS, NSƯT Hà Trọng Nghĩa) và đề tài Giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn thể thao bóng bàn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá, ThS Nguyễn Châu Giang). Đồng chí Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội, Chủ trì hội nghị.

Hội nghị nghiệm thu 02 giáo trình, tài liệu dạy học của giảng viên khoa Quản lý văn hóa và Văn hóa cơ bản
Admin 13/12/2022

 Sáng ngày 13/12/2022, Hội đồng khoa học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức nghiệm thu kết quả biên soạn 02 giáo trình, tài liệu dạy học của giảng viên khoa Quản lý văn hóa và khoa Văn hóa cơ bản, gồm: giáo trình "Đàn guitar" (dùng cho đào tạo bậc trung cấp Văn hóa văn nghệ quần chúng - năm thứ hai) (Biên soạn: Trung tá, ThS Phạm Tiến Dũng) và tài liệu "Tiếng Việt trình độ C" (dùng cho học viên quân sự Lào, chuyên ngành Báo chí, bậc đại học) (Ban biên soạn: Thiếu tá, TS Nguyễn Thị Thúy Hà - Chủ biên; Trung tá, ThS Mai Thị Yến).

Tin tức mới nhất

Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong xây dựng văn hóa nghệ thuật  của Quân đội nhân dân Việt Nam”
Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong xây dựng văn hóa nghệ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam”
Tin tức Khoa học 31/03/2023

Chiều ngày 30/3/2023, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong xây dựng văn hóa nghệ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chủ nhiệm đề tài: Đại tá, NGƯT, ThS Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hội nghị nghiệm thu đề tài thực hành biểu diễn cấp cơ sở của giảng viên năm 2023
Hội nghị nghiệm thu đề tài thực hành biểu diễn cấp cơ sở của giảng viên năm 2023
Tin tức Khoa học 09/03/2023

Sáng ngày 08/03/2023, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài thực hành biểu diễn cấp cơ sở của giảng viên năm 2023. Chủ trì Hội nghị có Đại tá Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng dự có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, đại diện các Phòng, Khoa, Ban và các  học viên tham gia biểu diễn.

Nghiệm thu đề tài khoa học của học viên năm 2022
Nghiệm thu đề tài khoa học của học viên năm 2022
Tin tức Khoa học 03/01/2023

 Chiều ngày 27/12/2022, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học của học viên lớp Cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa K1 năm 2022 gồm: Đề tài "Hoạt động của các tổ chức quần chúng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong xây dựng môi trường văn hóa hiện nay" (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy Lê Xuân Tùng; GVHD: Đại tá, TS Phạm Văn Xây) và đề tài "Bảo tồn và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam" (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy Nguyễn Trường Giang; GVHD: Trung tá, TS Đỗ Linh Giang).

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên năm 2022
Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên năm 2022
Tin tức Khoa học 17/12/2022

 Ngày 16/12/2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên, gồm đề tài: Hòa tấu nhạc cụ truyền thống một số bài bản âm nhạc các nước Asean tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá, ThS, NSƯT Hà Trọng Nghĩa) và đề tài Giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn thể thao bóng bàn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá, ThS Nguyễn Châu Giang). Đồng chí Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội, Chủ trì hội nghị.

Hội nghị nghiệm thu 02 giáo trình, tài liệu dạy học của giảng viên khoa Quản lý văn hóa và Văn hóa cơ bản
Hội nghị nghiệm thu 02 giáo trình, tài liệu dạy học của giảng viên khoa Quản lý văn hóa và Văn hóa cơ bản
Tin tức Khoa học 13/12/2022

 Sáng ngày 13/12/2022, Hội đồng khoa học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức nghiệm thu kết quả biên soạn 02 giáo trình, tài liệu dạy học của giảng viên khoa Quản lý văn hóa và khoa Văn hóa cơ bản, gồm: giáo trình "Đàn guitar" (dùng cho đào tạo bậc trung cấp Văn hóa văn nghệ quần chúng - năm thứ hai) (Biên soạn: Trung tá, ThS Phạm Tiến Dũng) và tài liệu "Tiếng Việt trình độ C" (dùng cho học viên quân sự Lào, chuyên ngành Báo chí, bậc đại học) (Ban biên soạn: Thiếu tá, TS Nguyễn Thị Thúy Hà - Chủ biên; Trung tá, ThS Mai Thị Yến).

Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ Tổng Tham mưu
Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ Tổng Tham mưu
Tin tức Khoa học 12/12/2022

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp cho lớp Đại học Đạo diễn Sân khấu K1, Khoa Sân khấu-Điện ảnh và Viết văn, khóa học 2017-2021. Dự và chỉ đạo kỳ thi có Đại tá, ThS Vũ Hồ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp...

Hội nghị nghiệm thu đề tài của học viên lớp Trung cấp Văn hóa văn nghệ quần chúng khóa 2 năm 2022
Hội nghị nghiệm thu đề tài của học viên lớp Trung cấp Văn hóa văn nghệ quần chúng khóa 2 năm 2022
Tin tức Khoa học 02/12/2022

 Ngày 02/12/2022, tại Khoa Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu đề tài thực hành biểu diễn cấp cơ sở "Một số kịch ngắn về Bộ đội Cụ Hồ" của nhóm học viên lớp Trung cấp Văn hóa văn nghệ quần chúng khóa 2 (TC VHVNQC K2), Chủ nhiệm đề tài: Trung úy CN Mai Thanh Bình. Đồng chí Trung tá Đỗ Linh Giang, Chủ nhiệm Khoa Quản lý văn hóa chủ trì Hội nghị.

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên năm 2022
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên năm 2022
Tin tức Khoa học 01/12/2022

 Chiều ngày 01/12/2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên năm 2022:1/"Hình tượng người phụ nữ trên sân khấu kịch nói Quân đội" (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy, ThS Trần Minh Nguyệt- Giảng viên Khoa Sân khấu-Điện ảnh và Viết văn); 2/"Nâng cao chất lượng thực hành biểu diễn của lớp Trung cấp Cải lương và Đờn ca tài tử Nam Bộ Khóa 1" (Chủ nhiệm đề tài: Đại tá, ThS Phạm Văn Xây- Chỉ huy trưởng Cơ sở 2 Trường Đại học VHNT Quân đội và 04 thành viên ban đề tài )

Hội nghị nghiệm thu 03 giáo trình, tài liệu dạy học của cán bộ, giảng viên Khoa Múa
Hội nghị nghiệm thu 03 giáo trình, tài liệu dạy học của cán bộ, giảng viên Khoa Múa
Tin tức Khoa học 23/11/2022

 Sáng ngày 23/11/2022, Hội đồng khoa học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức hội nghị nghiệm thu 03 giáo trình, tài liệu của cán bộ, giảng viên khoa Múa gồm: giáo trình “Múa cổ điển châu Âu” (dành cho đào tạo trung cấp Diễn viên Múa) (Ban biên soạn: Trung tá, ThS Phạm Ngọc Thủy- Chủ biên; Trung tá, ThS Vũ Hồng Quân; Trung tá, ThS Nguyễn Thị Thanh Hằng; Thiếu tá Đỗ Mạnh Tiến; Vũ Văn Nguyên); tài liệu “Những bài tập cơ bản múa dân gian dân tộc Việt Nam năm thứ ba” (dùng cho bậc Đại học Huấn luyện múa) (Ban biên soạn: Thiếu tá CN, ThS Đinh Đức Thắng- Chủ biên; Thượng tá, ThS Phạm Thanh Tùng; Thiếu tá, ThS Lê Thị Quỳnh Phương; Thiếu tá, ThS Nguyễn Thị Thu Trang) và tài liệu “Các bài tập cơ bản trên giày mũi cứng trong múa cổ điển châu Âu” (dành cho bậc Đại học Huấn luyện múa)- tập 1 (Ban biên soạn: Trung tá, ThS Thái Thị Phương Hoa- Chủ biên; Thượng tá, ThS Nguyễn Thị Hiền Trang; Thiếu tá CN, ThS Nguyễn Thị Hằng; Trung tá CN Dương Thị Thu Hà).

Hội nghị nghiệm thu 03 giáo trình, tài liệu dạy học của giảng viên khoa Kiến thức Nghệ thuật cơ bản
Hội nghị nghiệm thu 03 giáo trình, tài liệu dạy học của giảng viên khoa Kiến thức Nghệ thuật cơ bản
Tin tức Khoa học 12/11/2022

 Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2022, Hội đồng khoa học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức nghiệm thu kết quả biên soạn 03 giáo trình, tài liệu dạy học trình độ đại học và trung cấp năm 2022 của khoa Kiến thức Nghệ thuật cơ bản, gồm: Lý thuyết âm nhạc tổng hợp cấp độ 1 (dành cho trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp) (Ban biên soạn: Thiếu tá, ThS Đặng Thúy Anh - Chủ biên; Thượng tá, ThS Trịnh Tuyết Mai; ThS Bùi Quỳnh Anh); Lý thuyết âm nhạc tổng hợp cấp độ 2 (dành cho trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp) (Ban biên soạn: ThS Bùi Quỳnh Anh - Chủ biên; ThS Nguyễn Thị Thu Trang; Thiếu tá, ThS Đặng Thúy Anh; ThS Nguyễn Thanh Nhã) và cuốn Kiến thức âm nhạc tổng hợp (dùng cho diễn viên múa) (Ban biên soạn: Trung tá, ThS Đặng Vũ Ngân Giang - Chủ biên; Thượng tá, TS Vũ Tú Cầu; Trung tá, ThS Nguyễn Tố Như; ThS Mai Đức Hạnh).

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên năm 2022
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên năm 2022
Tin tức Khoa học 11/11/2022

 Sáng ngày 10/11/2022, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên năm 2022 gồm: Đề tài "Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47 ở Trường Đại học VHNT Quân đội hiện nay" (Chủ nhiệm đề tài: Trung tá, ThS Nguyễn Thành Vinh) và đề tài "Xây dựng động cơ học tập cho học viên Trường Đại học VHNT Quân đội hiện nay" (Chủ nhiệm đề tài: Trung tá, ThS Trịnh Xuân Tuân)

Hội nghị nghiệm thu tài liệu dạy học của giảng viên Khoa Khoa học xã hội & nhân văn và Khoa Văn hóa cơ bản
Hội nghị nghiệm thu tài liệu dạy học của giảng viên Khoa Khoa học xã hội & nhân văn và Khoa Văn hóa cơ bản
Tin tức Khoa học 08/11/2022

 Sáng ngày 08/11/2022, Hội đồng khoa học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức nghiệm thu kết quả biên soạn 02 tài liệu dạy học gồm: "Tập bài giảng Lý luận chính trị" Phần 1 (dùng cho học viên Trung cấp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) (Ban biên soạn: Trung tá, ThS Phan Quang Trung – Chủ biên; Đại tá, PGS, TS Nhâm Cao Thành; Trung tá, ThS Nguyễn Thị Tĩnh); "Sổ tay thuật ngữ Thanh nhạc thường dùng" (Ban biên soạn: Thiếu tá, ThS Nguyễn Thị Thu Loan – Chủ biên; Thiếu tá, ThS Đỗ Thị Hiếu; Thiếu tá, ThS Hoàng Thị An).