Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XIII của Đảng

Admin 22/12/2022

 Ngày 20/12/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XIII của Đảng. Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí đảng ủy viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên, lao động hợp đồng và chiến sĩ Nhà trường.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Phùng Thanh Tiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XIII của Đảng. Đồng chí đã yêu cầu các đồng chí báo cáo viên, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của từng nghị quyết; khi giới thiệu lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi, những vấn đề mới, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã xác định, liên hệ sát với tình hình thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhân viên tham gia học tập, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe báo cáo viên giới thiệu; kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết và kết luận.

 Tham gia giới thiệu Nghị quyết là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường: Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Nhà trường giới thiệu Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Đại tá Tống Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị giới thiệu Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường giới thiệu Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp; các đồng chí báo cáo viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt nội dung; bám sát Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, trình bày có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những vấn đề mới, những quan điểm, chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, liên hệ sát với thực tiễn tình hình đất nước. Các đồng chí tham gia học tập đã xác định tinh thần thái độ, trách nhiệm tốt. Bế mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Tiến-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường đã đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương trong Nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn công tác./.

hnq 1

Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường giới thiệu Nghị quyết

hnq 2

Đại tá Hoàng Văn Chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Nhà trường giới thiệu Nghị quyết

hnq 3

Đại tá Tống Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị giới thiệu Nghị quyết

Tin: Vũ LịchẢnh: Nguyễn Văn Thực

Tin bài khác