Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Admin 16/06/2016
Ngày 14 và 15/6/2016, Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Thiếu tướng TS Nguyễn Học Từ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì và tham gia quán triệt Nghị quyết; đến dự và theo dõi Hội nghị có đồng chí Trung tá Trương Trung Tuấn, Trưởng Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị. Tham gia học tập có 120 đồng chí là lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn trường; các đồng chí là sĩ quan cấp tá, tổ trưởng bộ môn... 

Lớp học đã được học tập, quán triệt 3 chuyên đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng:

- Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Chuyên đề 2: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2021.

- Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 4, khóa XI về " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đồng thời, được nghe quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015- 2020.

Bế mạc Hội nghị thay mặt Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Phó Chính ủy đã đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trước mắt cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau đây:

Một là, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao; chủ động khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Hai là, tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch đào tạo; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy, học bảo đảm sát đối tượng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo; phấn đấu 100% học viên, sinh viên tốt nghiệp, có trên 75 % khá, giỏi.

Ba là, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học phát triển sâu rộng trong cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tập trung vào các đề tài chuyên môn có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Bốn là, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác của quân đội, cơ quan Tổng cục Chính trị và Nhà trường. Tich cực đổi mới các mặt hoạt động CTĐ, CTCT; xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cao.

Năm là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ Nhà trường đạt chuẩn của một trường đại học. Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng tốt; đẩy mạnh tiến độ đào tạo sau đại học đúng chuyên ngành cả trong nước và  nước ngoài; tiến hành đào tạo giảng viên một cách toàn diện nhất là năng lực thực hành, năng lực sư phạm.

Sáu là, Quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, giảng viên, công nhân viên, học viên, sinh viên. Duy trì nghiêm kỷ luật và các chế độ quy định của Quân đội và Nhà trường. Nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, huấn luyện quân sự; phấn đấu tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; 100% các cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự theo hướng giải quyết công việc tiện lợi, nhanh, gọn, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm tính chính xác, kịp thời trong tác hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tin: VŨ LỊCH

Ảnh: DƯƠNG CHƯƠNG

Tin bài khác