thứ 7, 26-11-2022 - 04:20

Tuyển sinh

Thông báo kết quả sơ tuyển trung cấp quân sự tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Thong bao KQ So tuyen TCQS tai Truong 15.7.2020 va Muc diem lay vao du thi TSQS vong 2 Page 1 copy

Ket qua So tuyen Trung cap Dien vien Mua tai Truong ngay 15.7.2020 Page 1

Ket qua So tuyen Trung cap Dien vien Mua tai Truong ngay 15.7.2020 Page 2

Ket qua So tuyen Trung cap Dien vien Mua tai Truong ngay 15.7.2020 Page 3

Ket qua So tuyen Trung cap Thanh nhac tai Truong ngay 15.7.2020 Page 1

Ket qua So tuyen Trung cap Thanh nhac tai Truong ngay 15.7.2020 Page 2

Ket qua So tuyen Trung cap Thanh nhac tai Truong ngay 15.7.2020 Page 3

Ket qua So tuyen Trung cap Thanh nhac tai Truong ngay 15.7.2020 Page 4

Ket qua So tuyen Trung cap Thanh nhac tai Truong ngay 15.7.2020 Page 5

Ket qua So tuyen Trung cap Thanh nhac tai Truong ngay 15.7.2020 Page 6