thứ 7, 26-11-2022 - 05:29

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp quân sự dài hạn tập trung, hệ chính quy năm 2020(Chuyên ngành Thanh nhạc, Diễn viên Múa và Văn hóa văn nghệ quần chúng)

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 01

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 02

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 03

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 04

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 05

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 06

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 07

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 08

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 09

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 10 copy

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 11

Thong bao Tuyen sinh Trung cap quan su dai han tạp trung he chinh quy nam 2020 Page 12

Tải xuống ------>>> Đơn đăng ký sơ tuyển  Trung cấp quân sự đào tạo hệ chính quy năm 2020 (Chuyên ngành Thanh nhạc, Diễn viên Múa và Văn hóa văn nghệ quần chúng)