thứ 7, 26-11-2022 - 05:12

Tuyển sinh

Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2018

THONG BAO DIEM CHUAN TS 2018

Phụ lục 1 kèm theo thông báo Điểm chuẩn TC quân sự

Phu luc 2 kèm theo thông báo Điểm chuẩn ĐH dân sự

Phu luc 3 kèm theo thông báo Điểm chuẩn ĐH Liên thông và TC dân sự