thứ 7, 26-11-2022 - 05:32

Tuyển sinh

Đề án tuyển sinh cao đẳng năm 2017

TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

 
   

Số:  734/TĐH-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   Hà Nội, ngày 09  tháng 4 năm 2017

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2017

Xem tiếp...

Thông báo Tuyển sinh đào tạo ĐH, CĐ và TC hệ chính quy năm 2017

Căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo năm học 2017 - 2018 của Tổng Tham mưu trưởng; Kế hoạch tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trung cấp quân sự năm 2017 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng;

Xem tiếp...

Kết quả tuyển sinh Đại học liên thông, Hệ Chính quy - năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo Kết quả tuyển sinh Đại học liên thông, Hệ Chính quy - năm 2016,(Kết quả xếp theo thứ tự: Quân sự - Dân sự và chuyên ngành, số báo danh) như sau:

Xem tiếp...

Thông báo Tuyển sinh đào tạo đại học dân sự hệ vừa làm vừa học năm 2016

 

Căn cứ Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội của Bộ Quốc phòng; Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo năm học 2016-2017 của Tổng Tham mưu trưởng; Kế hoạch tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trung cấp quân sự năm 2016 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng;

Xem tiếp...

Kết quả tuyển sinh Trung cấp dân sự - Hệ chính quy năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo Kết quả tuyển sinh Trung cấp dân sự - Hệ chính quy năm 2016 như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Về việc xét tuyển đợt 2 vào đại học hệ chính quy năm 2016

 

Căn cứ Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng  hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2016;

Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội thông báo và hướng dẫn đăng ký xét tuyển đợt 2 năm 2016 (xét tuyển bổ sung đợt 1) với 80 chỉ tiêu vào 3 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường như sau:

Xem tiếp...

Kết quả tuyển sinh môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng dân sự - Hệ chính quy năm 2016.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo Kết quả tuyển sinh môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng dân sự - Hệ chính quy năm 2016 như sau:

Xem tiếp...

Thông báo nhận giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2016

Xem tiếp...

Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy – năm 2016

         

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng ban hành năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TSQS, 23/QĐ-TSQS định ngày 17/8/2016 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về Quy định điểm chuẩn tuyển sinh cho đối tượng vào đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ quân sự, dân sự trong các trường Quân đội

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo điểm chuẩn tuyển sinh các đối tượng và loại hình đào tạo hệ chính quy năm 2016 như sau:

Xem tiếp...

Kết quả tuyển sinh Trung cấp Quân sự, Hệ Chính quy - năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo Kết quả tuyển sinh Trung cấp Quân sự, Hệ Chính quy - năm 2016 như sau:

Xem tiếp...

Kết quả tuyển sinh môn năng khiếu Đại học dân sự, Hệ chính quy, năm 2016. Chuyên ngành: Đại học Quản lý văn hóa, Đại học Sư phạm âm nhạc, Cao đẳng Diễn viên múa

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo Kết quả tuyển sinh môn năng khiếu Đại học dân sự, Hệ chính quy, năm 2016

Chuyên ngành: Đại học Quản lý văn hóa, Đại học Sư phạm âm nhạc, Cao đẳng Diễn viên múa như sau:

Xem tiếp...