thứ 7, 26-11-2022 - 04:49

Tuyển sinh

Kết quả sơ tuyển Trung cấp Quân sự chuyên nghành Thanh nhạc, Diễn viên Múa tại các Đoàn Văn công và Cơ sở 2 TP HCM năm 2020

Xem tiếp...

Thông báo kết quả sơ tuyển trung cấp quân sự tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp quân sự dài hạn tập trung, hệ chính quy năm 2020(Chuyên ngành Thanh nhạc, Diễn viên Múa và Văn hóa văn nghệ quần chúng)

Xem tiếp...

Thông báo vào vòng 2 Trung cấp dân sự - Năm 2018 - Chuyên ngành Thanh nhạc

- Xem chi tiết tại đây: Thông báo vào vòng 2 Trung cấp dân sự  - Năm 2018 - Chuyên  ngành Thanh nhạc

Thông báo tuyển sinh đào tạo chuyển loại trình độ trình độ trung cấp quân sự cho đoàn Nghi lễ Quân đội/Bộ Tổng Tham mưu năm 2020

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÒNG 1 - TRUNG CẤP DÂN SỰ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 - CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC

- Xem chi tiết tại đây: Kết quả tuyển sinh Vòng 1 - Trung cấp Dân sự hệ Chính quy - Năm 2018 - Chuyên ngành Thanh nhạc

 

Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2018

Xem tiếp...

Điểm sơ tuyển đăng ký thi qua mạng

Xem tiếp...

Thông báo mức điểm sàn xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2018

Xem tiếp...

Thông báo Điểm chuẩn sơ tuyển trung cấp quân sự hệ chính quy - năm 2018

Xem tiếp...