Thứ 4, 05-10-2022 - 00:12

Tuyển sinh

Thông báo điểm chuẩn và Kết quả tuyển sinh Đại học Nghệ thuật chuyên nghiệp hệ quân sự năm 2022

Xem tiếp...

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh trung cấp quân sự và kết quả tuyển sinh năm 2022

Xem tiếp...

Thông báo tuyến sinh đào tạo đại học, trung cấp năm học 2022 - 2023

Xem tiếp...

Thông báo kết quả sơ tuyển và điểm lấy vào vòng 2 dự thi Trung cấp Nghệ thuật chuyên nghiệp hệ quân sự năm 2022

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

Xem tiếp...

Danh sách thí sinh sơ tuyển năng khiếu Trung cấp quân sự hệ chính quy năm 2022

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh đào tạo năm học 2021 - 2022

Xem tiếp...

Danh sách thí sinh sơ tuyển năng khiếu Trung cấp quân sự hệ chính quy năm 2022

Xem tiếp...

Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh trung cấp hệ chính quy và kết quả tuyển sinh năm 2020

Xem tiếp...

Thông báo điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

Xem tiếp...

Thông báo lịch tuyển sinh (vòng 2) Trung cấp Thanh nhạc, Diễn viên Múa - Năm 2020

Xem tiếp...